Als er een Politieke Markt is, dan is er ook het raadspreekuur. Het is feitelijk een half uur, maar net als bij de huisarts, noemen we het een spreekuur. Dat is omdat het uw privégesprek met de raad is.

In het raadspreekuur kunt u met enkele raadsleden bespreken wat u op uw hart heeft. Vindt u dat de gemeente méér moet doen voor een bepaalde kwestie, wijk of bevolkingsgroep, dan kunt u met een aantal raadsleden overleggen hoe u dat het beste kunt aanpakken. Het raadspreekuur is er speciaal voor u, de inwoner. U hoeft nu niet meer een uitgebreide brief te sturen, mag wel, maar hoeft niet, want u kunt met uw onderwerp gewoon naar het raadspreekuur komen. Wel zo gemakkelijk.

Experiment

We voerden het raadspreekuur vanaf 16 januari 2020 in als een experiment van zes maanden. Het is een nieuwe manier van contact met de inwoners en we weten niet hoe het gaat lopen. Het presidium van de raad bekijkt na die zes maanden hoe we er verder mee gaan.

Kom

Meedoen is gemakkelijk. Kom naar de Politieke Markt op donderdagavond. In de ontmoetingsruimte op D2 staat een informatiepunt met een griffiemedewerker. Daar meldt u zich. Een griffiemedewerkers begeleid u naar een spreekkamer op de griffie. Gemakkelijk hè. 
Het begint meestal om 20:30 (maar niet altijd!) en met u en de anderen wordt op volgorde van binnenkomst gesproken. Check wel altijd vooraf op almere.notubiz.nl waar en hoe laat het spreekuur is. 

Waarover?

Wat de raad doet is kaders stellen voor het beleid van de gemeente Almere en stelselmatig controleren of de gemeente haar werk doet volgens die afspraken. Daarnaast vertegenwoordigt de raad u; de raadsleden bezoeken organisaties en praten mee over allerlei zaken uit uw naam. Wanneer u een kwestie wilt bespreken die aansluit bij wat de raad doet, heeft u de meeste kans op succes.

Bijvoorbeeld: u vindt dat snel rijdende snorfietsen, net als in Amsterdam, in Almere ook op de rijbaan moeten. Dat is echt een beleidsvraagstuk. De gemeente Almere moet dan gaan kijken wat de gevolgen zijn als zo'n maatregel wordt ingevoerd. Maar misschien heeft u al onderzoeksresultaten of een goed idee. Of misschien heeft u goede voorbeelden die aantonen dat het heel hard nodig is. 

Kom naar het raadsspreekuur, de raad helpt u en u helpt uw raad.

Zaken die heel geschikt zijn voor het raadspreekuur

  • u heeft een belang, maar zoekt nog naar het juiste instrument of middel om dat onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad;
  • u heeft een goed idee voor uw buurt, wijk of stadsdeel wat u onder de aandacht wilt brengen van de raad;
  • u bent ontevreden over bepaald beleid van de gemeente Almere en u wilt weten wat de gemeenteraad daar aan kan doen.

Waarover niet?

Raadsleden zijn de vertegenwoordigers van de stad, maar geen ambtenaren die u een taak kunt geven of die uw probleem zomaar kunnen oplossen. Het zijn immers gewone (maar gekozen) burgers, net als u. Verwacht dus bijvoorbeeld niet dat de raad met uw buren gaat praten over geluidsoverlast of fout geparkeerde auto's. 

Bedenk: u kunt altijd naar het raadspreekuur komen en wij staan u altijd te woord. Maar het is ook altijd mogelijk dat we u laten weten dat we u niet kúnnen helpen, omdat uw vraagstuk gewoon buiten de invloed van de raad valt.

Onderwerpen die niet in het raadspreekuur thuishoren:

  • persoonlijke klachten over iets wat de gemeente Almere wel of niet voor u heeft gedaan;
  • zaken waarover u al met de gemeente Almere in gesprek (of zelfs conflict of juridische procedure) bent. 

Openbaar of niet?

Het raadspreekuur is er voor u en u kunt het privé houden. Maar we zijn de Raad van Almere en die doet de dingen zoveel mogelijk openbaar. Dus als u het goed vindt rapporteren we ná het raadspreekuur over de besproken onderwerpen en hoe die worden afgehandeld. Zo hebben andere inwoners er ook wat aan. Maar, we vragen het u altijd of u dat goed vindt en nogmaals: u kunt zelf altijd helemaal anoniem blijven. Want het raadspreekuur is uw persoonlijk gesprek met een aantal raadsleden.