Als er een Politieke Markt is, dan is er ook de mogelijkheid van het raadspreekuur. Het is feitelijk een half uur, maar net als bij de huisarts, noemen we het een spreekuur. Dat is omdat het uw privégesprek met de raad is.

In het raadspreekuur kunt u met enkele raadsleden bespreken wat u op uw hart heeft. Vindt u dat de gemeente méér moet doen voor een bepaalde kwestie, wijk of bevolkingsgroep, dan kunt u met een aantal raadsleden overleggen hoe u dat het beste kunt aanpakken. Het raadspreekuur is er speciaal voor u, de inwoner. U hoeft nu niet meer een uitgebreide brief te sturen, mag wel, maar hoeft niet, want u kunt met uw onderwerp gewoon naar het raadspreekuur komen. Wel zo gemakkelijk.Raadspreekuur tijdens corona

Deze paragraaf gaat over hoe het tijdelijk tijdens de coronamaatregelen gaat.

Omdat fysieke Politieke Markten nu niet mogelijk zijn, vindt het raadspreekuur digitaal plaats, door middel van een videovergadering. Dat gaat werkelijk heel eenvoudig, u heeft genoeg aan een computer, tablet of smartphone. Als er maar een werkende camera en microfoon op zit. U neemt deel via Google Chrome internetbrowser en hoeft niets te installeren.  

Er is ruimte voor maximaal drie gesprekken van 10 minuten elk. Zijn er minder dan drie aanmeldingen, dan kan een gesprek iets langer duren. Zijn er meer, dan komt u volgende keer aan de beurt. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u van de griffie (de medewerkers van de raad) een linkje voor een MS Teams vergadering, waaraan u via uw internetbrowser deelneemt. U meldt zich op de afgesproken tijd (door op het linkje te klikken) en waarachtig, iemand van de griffie zit klaar om u verder te helpen. Mogelijk moet u even wachten tot een vorig raadsgesprek is afgelopen. 

Aanmelden

Het raadspreekuur wordt alleen geagendeerd als zich een of meer deelnemers hebben gemeld. Na uw aanmelding spreekt de griffie met u af wanneer het gesprek plaats kan vinden.

In principe vindt een raadspreekuur plaats op donderdag van 18:00 tot 18:30. 

Waarover?

Wat de raad doet is kaders stellen voor het beleid van de gemeente Almere en stelselmatig controleren of de gemeente haar werk doet volgens die afspraken. Daarnaast vertegenwoordigt de raad u; de raadsleden bezoeken organisaties en praten mee over allerlei zaken uit uw naam. Wanneer u een kwestie wilt bespreken die aansluit bij wat de raad doet, heeft u de meeste kans op succes.

Bijvoorbeeld: u vindt dat snel rijdende snorfietsen, net als in Amsterdam, in Almere ook op de rijbaan moeten. Dat is echt een beleidsvraagstuk. De gemeente Almere moet dan gaan kijken wat de gevolgen zijn als zo'n maatregel wordt ingevoerd. Maar misschien heeft u al onderzoeksresultaten of een goed idee. Of misschien heeft u goede voorbeelden die aantonen dat het heel hard nodig is. 

Kom naar het raadsspreekuur, de raad helpt u en u helpt uw raad.

Zaken die heel geschikt zijn voor het raadspreekuur

  • u heeft een belang, maar zoekt nog naar het juiste instrument of middel om dat onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad;
  • u heeft een goed idee voor uw buurt, wijk of stadsdeel wat u onder de aandacht wilt brengen van de raad;
  • u bent ontevreden over bepaald beleid van de gemeente Almere en u wilt weten wat de gemeenteraad daar aan kan doen.

Waarover niet?

Raadsleden zijn de vertegenwoordigers van de stad, maar geen ambtenaren die u een taak kunt geven of die uw probleem zomaar kunnen oplossen. Het zijn immers gewone (maar gekozen) burgers, net als u. Verwacht dus bijvoorbeeld niet dat de raad met uw buren gaat praten over geluidsoverlast of fout geparkeerde auto's. 

Bedenk: u kunt altijd naar het raadspreekuur komen en wij staan u altijd te woord. Maar het is ook altijd mogelijk dat we u laten weten dat we u niet kúnnen helpen, omdat uw vraagstuk gewoon buiten de invloed van de raad valt.

Onderwerpen die niet in het raadspreekuur thuishoren:

  • persoonlijke klachten over iets wat de gemeente Almere wel of niet voor u heeft gedaan;
  • zaken waarover u al met de gemeente Almere in gesprek (of zelfs conflict of juridische procedure) bent. 

Openbaar of niet?

Het raadspreekuur is er voor u en u kunt het privé houden. Maar we zijn de Raad van Almere en die doet de dingen zoveel mogelijk openbaar. Dus als u het goed vindt rapporteren we ná het raadspreekuur over de besproken onderwerpen en hoe die worden afgehandeld. Zo hebben andere inwoners er ook wat aan. Maar, we vragen het u altijd of u dat goed vindt en nogmaals: u kunt zelf altijd helemaal anoniem blijven. Want het raadspreekuur is uw persoonlijk gesprek met een aantal raadsleden.