De gemeenteraad van Almere heet: Raad van Almere

De Raad van Almere heeft een eigen website:

https://raadvanalmere.nl

U vindt daar wie er in de raad zitten, onderwerpen die de raad behandelt, hoe onze Politieke Markt werkt, hoe u invloed kunt uitoefenen en nog veel meer.

De raad is de gemeente niet

Raadsleden zijn inwoners, net als u. 'Gekozen burgers' worden ze ook wel genoemd. Dat zijn er 45 in Almere. Die raadsleden zijn uw democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Ze sturen het stadsbestuur de juiste richting op en namens u controleren ze het werk van de gemeente-ambtenaren. Dat doen ze via het college van Burgemeester en Wethouders. Want die besturen de gemeente in de dagelijkse werkelijkheid en zij beschikken over de gemeentelijke organisatie die voor hen het uitvoerende werk doet. Natuurlijk werken raad en gemeente wel intensief samen. Want college en raad zijn gezamenlijk het stadsbestuur.

Maar de raad is dus de gemeente niet. Daarom heeft de raad een hele eigen website. Nieuw en experimenteel, want daarmee wil de raad nieuwe wegen verkennen om samen met u te werken aan een steeds betere stad. Lees hier meer over het waarom van de eigen site.Raadsleden

Het overzicht van raadsleden, fractieassistenten en de historie van mensen in het lokaal bestuur van Almere vind je hier: https://raadvanalmere.nl/page/raadswijzer