De gemeenteraad van Almere heet: Raad van Almere

Nog geen toegang voor publiek tijdens PM


Ofschoon uw Raad het graag wilde, zijn de vergaderingen van de Raad van Almere nog niet door het publiek te bezoeken. Dit is eind augustus besloten vanwege het hoge aantal besmettingen in onze stad en regio.

- In de zomermaanden zijn enkele vergaderruimten van de raad verder geschikt gemaakt om fysiek te kunnen vergaderen, met inachtneming van de Covid-19-maatregelen. Want de ervaring met het digitaal vergaderen heeft geleerd dat het fysiek bijeenkomen bij bepaalde onderwerpen een betere vergadervorm blijkt dan puur digitaal.
- In de raadzaal is bovendien ruimte gemaakt om weer publiek te kunnen toelaten. De raad vindt dat van groot belang.

Echter, vanwege de stand van zaken met Covid-19 is besloten het fysiek vergaderen door de raad wel wat meer mogelijk te maken, maar de publiekstoegang nog even uit te stellen.

De raad is de gemeente niet

De raad is de gemeente niet. Raadsleden zijn namelijk inwoners, net als u. 'Gekozen burgers' worden ze ook wel genoemd. Dat zijn er 45 in Almere. Die raadsleden zijn uw democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Ze sturen het stadsbestuur de juiste richting op en namens u controleren ze het werk van de gemeente-ambtenaren. Dat doen ze via het college van Burgemeester en Wethouders. Want die besturen de gemeente in de dagelijkse werkelijkheid en zij beschikken over de gemeentelijke organisatie die voor hen het uitvoerende werk doet. Kortom, de raad, dat bent u.Afbeelding en link naar aanmeldpagina Raadsnieuws

Klik op een foto voor meer informatie over uw raadslid.