De gemeenteraad van Almere heet: Raad van Almere

Welkom op onze website! Wij zijn de Raad van Almere, met 45 raadsleden en 24 fractieassistenten, de door u gekozen burgers om u in het stadsbestuur te vertegenwoordigen.

Op deze pagina's gaat het over ons werk, de onderwerpen, de belangenafwegingen en de keuzes. Heeft u vragen of wilt u ons iets laten weten? Elk van ons is persoonlijk bereikbaar (klik op de foto) en wij zijn vrijwel elke donderdag aanspreekbaar op de Politieke Markt van Almere. 


De Politieke Markt evolueert

Vanaf 16 januari 2020 heeft de Politieke Markt van Almere een aantal nieuwigheden. We noemen er drie, die voor u als inwoner bijzonder interessant zijn:

  • Raadspreekuur: waarin u persoonlijk met raadsleden kunt spreken
  • Vragenhalfuurtje: raadsleden stellen het college actuele vragen en krijgen meteen antwoord
  • Inspreken: dat kon altijd al, maar vanaf januari is er meer ruimte voor dialoog

Deze, en talloze andere veranderingen, zijn het gevolg van de invoering van een Reglement van Orde. We werkten al met spelregels, maar hopen dat het vooral voor u duidelijker wordt wat de raad voor u doet.

Kijk hier voor meer informatie.