De gemeenteraad van Almere heet: Raad van Almere

Welkom op onze website! Wij zijn de Raad van Almere, met 45 raadsleden en 24 fractieassistenten, de door u gekozen burgers om u in het stadsbestuur te vertegenwoordigen.

Op deze pagina's gaat het over ons werk, de onderwerpen, de belangenafwegingen en de keuzes. Heeft u vragen of wilt u ons iets laten weten? Elk van ons is persoonlijk bereikbaar (klik op de foto) en wij zijn vrijwel elke donderdag aanspreekbaar op de Politieke Markt van Almere. 


Politieke Markt Almere tot nader order afgelast

Het presidium van de Raad van Almere heeft naar aanleiding en in navolging van de extra maatregelen die het rijk aankondigde tot het volgende besloten.

  • Tot nader order, en in elk geval tot 16 april, vinden géén politieke markten plaats.
  • Elke 14 dagen bekijkt het presidium de mogelijkheden opnieuw.

Voortgang politieke besluitvorming
Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda van de raad. Er zijn op dit moment echter geen onderwerpen waaraan een fatale beslissingstermijn verbonden is die in gevaar komt. 

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de informatiepagina van de gemeente: https://www.almere.nl/coronavirus/