De gemeenteraad van Almere heet: Raad van Almere

De raad is met recès

Van 12 juli t/m 20 augustus is de raad met recès. U snapt, die periode komt precies overeen met de zomervakantie in onze regio. Dat is logisch, want de meeste raadsleden hebben gewoon een baan en een gezin. En die moeten dus met hun kinders op vakantie in deze periode. Maar niet de hele zes weken en niet allemaal tegelijk natuurlijk. Omdat het dus vrijwel onmogelijk is om genoeg raadsleden voor vergaderingen bijeen te krijgen, is de hele raad die zes weken met recès.

De medewerkers van de raad, de griffie, volgen het ritme van de raad. Zij kunnen alleen verlof opnemen als er geen Politieke Markt is, dus ook zij zijn aangewezen op de vakantieperiode. De griffie is daarom tijdens het recès veel minder goed bereikbaar dan normaal. Soms zelfs niet. Dat is niet erg, want alle raadsprocessen staan tijdens het recès stil.

Dit geldt alleen voor de gemeenteraad en de griffie. De gemeente, onder leiding van het college van B&W, werkt wel door. Nu snapt u ook waarom er vlak vóór de vakantie nog zo veel onderwerpen door de raad werden afgehandeld. De raad is er even niet, maar de stad gaat natuurlijk door.


De raad is de gemeente niet

De raad is de gemeente niet. Raadsleden zijn namelijk inwoners, net als u. 'Gekozen burgers' worden ze ook wel genoemd. Dat zijn er 45 in Almere. Die raadsleden zijn uw democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Ze sturen het stadsbestuur de juiste richting op en namens u controleren ze het werk van de gemeente-ambtenaren. Dat doen ze via het college van Burgemeester en Wethouders. Want die besturen de gemeente in de dagelijkse werkelijkheid en zij beschikken over de gemeentelijke organisatie die voor hen het uitvoerende werk doet. Kortom, de raad, dat bent u.Afbeelding en link naar aanmeldpagina Raadsnieuws

Klik op een foto voor meer informatie over uw raadslid.