De gemeenteraad van Almere heet: Raad van Almere

Welkom op onze website! Hier gaat het over ons werk, de onderwerpen, de belangenafwegingen en de keuzes. Heeft u vragen of wilt u ons iets laten weten? Elk van ons is persoonlijk bereikbaar en vrijwel elke donderdag aanspreekbaar op de Politieke Markt van Almere. En u vindt ons via e-mail, TwitterFacebook of post: Gemeenteraad Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere.


Zomerreces

Raadsleden zijn gekozen burgers met veelal een voltijds baan en veel van hen hebben ook een jong gezin. Daarom volgt de Politieke Markt de schoolvakanties en is de Raad van Almere tot eind augustus met reces. De ondersteunende raadsgriffie volgt het ritme van de raad en is daarom in deze periode in een kleinere bezetting aanwezig. Op 29 augustus is er weer een Politieke Markt.