De gemeenteraad van Almere heet: Raad van Almere

Welkom op onze website! Hier gaat het over ons werk, de onderwerpen, de belangenafwegingen en de keuzes. Heeft u vragen of wilt u ons iets laten weten? Elk van ons is persoonlijk bereikbaar en vrijwel elke donderdag aanspreekbaar op de Politieke Markt van Almere. En u vindt ons via e-mail, TwitterFacebook of post: Gemeenteraad Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere.


Nieuws: Jongerendebat Almere 2019 op vrijdag 21 juni a.s.

In drie of vier debatteams (die we fracties noemen) gaan circa 40 tot 50 jongeren deze vrijdagmiddag in gesprek met raadsleden van de Gemeente Almere. De jongeren kiezen zelf hun onderwerp. Ze worden begeleid door professionele jongerendebatbegeleiders van de Nationale Jeugd Raad (NJR). Ook jongeren in het publiek kunnen actief meedoen door via hun smartphone berichten op de schermen in de raadzaal (en online) te brengen.

De Raad van Almere organiseert het jongerendebat samen met de NJR en de Almeerse Scholen Groep (ASG). Lees meer op: jongerendebatalmere.nl