De Politieke Markt van Almere

https://raadvanalmere.nl

U vindt daar wie er in de raad zitten, onderwerpen die de raad behandelt, hoe onze Politieke Markt werkt, hoe u invloed kunt uitoefenen en nog veel meer.


Wat is de Politieke Markt?

De Almeerse gemeenteraad vergadert en overlegt bijna elke donderdagavond op de Politieke Markt.

De Politieke Markt is online live te volgen en de opnames zijn altijd achteraf terug te zien op almere.notubiz.nl.

Actuele informatie vindt u op onze nieuwe website: raadvanalmere.nl

Uw mening of advies

Raadsleden behandelen tijdens de Politieke Markt in de carrousel van 19.00 tot 21.00 uur actuele onderwerpen. De raad staat open voor uw mening of advies. U kunt met andere inwoners, uw organisatie of vereniging Almeerse raadsleden op te hoogte houden door in te spreken of een tentoonstelling te organiseren. 

De Politieke Markt sluit elke donderdagavond af met een gezamenlijke (plenaire) bijeenkomst voor de raad. Dat is het moment dat de raad beslist, bijvoorbeeld over de parkeertarieven, de ontsluiting van de stad of over een grootschalige opknapbeurt van een wijk. De plenaire vergadering begint doorgaans om 21:30 uur in de raadzaal.

De agendering van de Raad van Almere volgt de actualiteit en wordt op het laatste moment wel eens aangepast. Bekijk altijd de actuele agenda voordat u komt.

De griffie helpt u

Wilt u als bewoner(sgroep), vereniging van eigenaren, of als organisatie inspreken tijdens de Politieke Markt? Heeft u een vraag of hulp nodig bij het vinden van de juiste informatie? Wilt u een tentoonstelling organiseren? Kunt u geen stukken vinden in ons raadsinformatiesysteem?

Neem dan gerust contact op met de griffie via raadsgriffie@almere.nl. De griffie helpt u graag.

Carrouselvergaderingen

Raadsleden bespreken tijdens de Politieke Markt van Almere de onderwerpen in de carrouselvergaderingen. Waar in veel andere gemeenten op meer dagen van de week verschillende commissievergaderingen plaatsvinden, daar vinden in Almere de carrouselvergaderingen allemaal op de donderdagavond plaats. Zo kunnen inwoners (of andere geïnteresseerden) heel gemakkelijk de onderwerpen van hun interesse bijwonen.

Openbaar toegang

Op de tweede verdieping in het Almeerse stadhuis zijn er vier vergaderkamers waar op donderdag tegelijk over vier onderwerpen kan worden gesproken. Dit hele gedeelte van het stadhuis is op donderdagavond openbaar toegankelijk. U kunt gewoon binnenlopen, een servicemedewerkers wijst u de weg.

In de krant, op de site, op een scherm in de centrale ruimte én op bordjes naast de ingang van de vergaderkamers staat te lezen wat er in die kamer besproken wordt en op welk tijdstip dat begint.

Ontmoeten in de wandelgangen

Tussen de vergaderingen door en voor aanvang van de plenaire (=gezamenlijke) vergadering is er in de ruimte rondom de vergaderkamers gelegenheid om in gesprek te gaan met raadsleden, fractie-assistenten, wethouders en voorlichters en met pers en ander publiek.

Thuis meekijken

De carrouselvergaderingen worden in beeld en geluid live uitgezonden via deze website. U ziet u in beeld welk raadslid (en van welke partij) aan het woord is. Ook na afloop kunt u de opnames van de vergadering terugkijken.

De plenaire vergadering

Als de raadsleden het erover eens zijn dat een onderwerp in de carrousel voldoende is besproken, kan er een besluit over worden genomen. Dat gebeurt in de plenaire vergadering. Plenair betekent: in aanwezigheid van allen. Die vergadering is wat meestal de 'Gemeenteraadsvergadering' wordt genoemd.

Debat

Ook al is een onderwerp al in de carrousel besproken, soms willen raadsleden met andere raadsleden of met een wethouder debatteren. Bedoeling is de politieke motivatie duidelijker te krijgen en - mogelijk - andere raadsleden te bewegen een ander standpunt in te nemen. 

Besluiten nemen

Omdat de onderwerpen in de carrousel inhoudelijk en politiek al goed zijn besproken, hoeft er tijdens het plenaire deel niet meer langdurig over te worden doorgepraat. De raadsleden die in de carrousel hebben meegepraat hebben met hun fracties (=politieke partijen die in de raad gekozen zijn) kunnen overleggen. Dat betekent dat in de plenaire vergadering snel besluiten genomen kunnen worden. Soms willen raadsleden voorafgaand aan zo'n besluit nog wel een stemverklaring afleggen. Daarin vertellen ze kort waarom ze voor of tegen zullen gaan stemmen.

Thuis meekijken

De plenaire vergadering wordt in beeld en geluid live uitgezonden via deze website. U ziet u in beeld ingezoomd welk raadslid (en van welke partij) aan het woord is. Ook na afloop kunt u de opnames van de vergadering terugkijken.