Voor kandidaat raadsleden 2022

Kandidaat gemeenteraadsleden

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners van Almere kiezen dan welke mede-inwoners hun volksvertegenwoordigers zullen zijn van 2022 tot in 2026. De Raad van Almere bestaat uit 45 raadsleden. Die hebben zich vanuit idealen of overtuigingen verenigd in politieke partijen. Een politieke partij die met een of meer raadsleden deel uitmaakt van de raad noemen we een fractie. Op dit moment zijn de 45 raadsleden in 13 fracties in onze raad actief.

Wie in 2022 wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen weten we nog niet. We kunnen verwachten dat alle partijen die nu aanwezig zijn dat ook na de verkiezingen willen blijven. Zeker is ook dat er veel meer partijen aan de verkiezingen willen deelnemen. De Raad van Almere wil, als de huidige volksvertegenwoordiging ook nieuwe partijen gelijke kansen geven om mee te doen aan de verkiezingen. Daarom nodigen wij nu al kandidaat-partijen uit om zich kenbaar te maken.

Meld u aan

Bent u van plan deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en vertegenwoordigt u een politieke partij, laat dan van u horen. Wij betrekken u dan in de aanloop naar de verkiezingen.

>> Klik hier om het aanmeldformulier te openen

LET OP: U meldt zich hiermee niet aan als kandidaat-deelnemer voor de verkiezingen. Daarvoor moet u zich -volgens de regels- aanmelden bij de gemeente, dus niet bij de gemeenteraad/griffie. Deze informatiepagina en de informatiebijeenkomst hebben een informatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.Aanvullende informatiebronnen

MRA factsheets

De MRA (Metropool Regio Amsterdam) stelde enkele ‘factsheets’ samen, die per uitvoeringslijn uit de MRA Agenda informatie geven over ontwikkelingen, de stand van zaken en de ambities. Samenstellers van verkiezingsprogramma's kunnen deze informatie gebruiken.
Daarnaast biedt de MRA een memo aan met een kort overzicht van vormen van ondersteuning en inspiratie.

>> Naar de factsheets

>> Naar het memo

 


Stichting MIND

Speerpunten vanuit cliënten- en naastenperspectief voor psychische gezondheid. MIND heeft 10 thema’s geformuleerd die bijdragen aan betere zorg en leefomstandigheden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

>> https://wijzijnmind.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022