Inspreken op de Politieke Markt

U kunt uw mening delen over actuele zaken bij de Politieke Markt. Of het nu gaat om de hoogte van het parkeertarief of de komst van een coffeeshop vlakbij de school van uw kinderen. U kunt uw mening ventileren over wat er speelt via uw spreekrecht.

Wilt u inspreken?

U kunt uw mening delen over actuele zaken bij de Politieke Markt. Zeker als het om een onderwerp gaat waar u zich zorgen over maakt. Wilt u inspreken op de donderdagavond tijdens de Politieke Markt? Neem dan contact op met de raadsgriffie via raadsgriffie@almere.nl of bel naar 036 - 539 9995.

Spelregels

Ook voor het inspreken gelden spelregels. U dient zich van te voren aan te melden, tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Daarnaast kunt u alleen inspreken als het onderwerp voor de eerste keer op de agenda van de Politieke Markt staat. Als een onderwerp een vervolg heeft gekregen, kunt u dus niet meer inspreken. U heeft maximaal vijf minuten de tijd om uw mening te delen.

De voorzitter geeft u het woord en bepaalt de volgorde van de sprekers. Bij hoge uitzondering kan de voorzitter u meer tijd geven. Bereid u echter goed voor op wat u wil zeggen in die vijf minuten. Houd het kort en bondig. Het helpt als u voorafgaand opschrijft wat u wil vertellen.

Aanmelden

Wanneer u wilt inspreken meldt u dit bij de raadsgriffie via 036-539 99 95 of raadsgriffie@almere.nl. Geef daarbij altijd uw naam, adres en telefoonnummer, het onderwerp waarover u het woord wil voeren, namens wie of wat u spreekt en dat u wilt inspreken. De door u uitgesproken tekst wil de griffie graag digitaal of op papier. Deze tekst voegt de griffie bij de besluitenlijst van het onderwerp op het raadsinformatiesysteem (RIS). Daarmee is de tekst dan ook openbaar.