Als inwoner van Almere kunt u meedoen aan een online panel. Zo’n tweeduizend inwoners doen vrijwillig aan deze vraagbaak mee. De raad kan dit raadspanel een vraag stellen over een actueel onderwerp, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Poort of in het Almeerse basisonderwijs, of hoe veilig u uw buurt vindt. Met uw reacties over dat ene actuele onderwerp in het achterhoofd neemt de raad dan een besluit. U kunt zich aanmelden voor dit online panel of u kunt de app Yourpinion downloaden op uw smartphone.

Laat uw mening horen

De gemeenteraad vindt het prettig als inwoners hun mening laten horen over actuele onderwerpen die op de Politieke Markt elke donderdagavond aan bod komen. U kunt dus - na de gemeenteraadsverkiezingen - uw stem regelmatiger laten horen via dit raadspanel. Uw opinie beïnvloedt raadsleden immers hoe zij tegen een onderwerp aankijken. Zij kunnen de uitkomsten van het raadspanel meenemen in hun besluitvorming.

Wilt u invloed op de lokale politiek? Meld u aan voor het raadspanel!

Wilt u zich aanmelden voor het raadspanel? Vul dan uw gegevens in via de knop hieronder. Wij vragen u hier om een aantal gegevens in te vullen die wij nodig hebben om te bepalen of - en in welke mate - het raadspanel een goede afspiegeling is van de Almeerse bevolking. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met deze gegevens.

Hier kunt u zich aanmelden voor het raadspanel.

Laatste raadspanelonderzoek uitgelicht:

Uitkomsten onderzoek naar beheer en onderhoud

Om te kunnen leren van de praktijk onderzoekt de Rekenkamer van de gemeenteraad Almere in 2017 een aantal praktijkvoorbeelden van beheer en onderhoud in de stad. Op basis van ervaringen wil de Rekenkamer komen tot leerpunten voor de toekomst die zij mee gaat geven aan de gemeente.

Omdat de Rekenkamer van Almere in eerste instantie meer te weten wilde komen over ervaringen met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de stad heeft de rekenkamer onder het raadspanel en via een open link een peiling gehouden over het beheer en onderhoud in Almere. Het onderzoek was met name gericht op uitvoering en minder op beleid.

Het onderzoek is uitgezet op 2 oktober 2017 en gesloten op 9 oktober 2017. Aan het onderzoek hebben in totaal 789 personen deelgenomen, waarvan 71 via de open link.

Een aantal resultaten:

  • Gemiddeld genomen staan de respondenten vooral “goed” en “neutraal” tegenover de verschillende onderdelen. Wanneer we naar de specifieke onderdelen kijken, dan zien we dat de gemeente vooral “goed” scoort op verkeersmanagement, verlichting en verharding. De onderdelen water, speelvoorzieningen en kunstwerken scoren het hoogst op neutraal. Straatmeubilair scoort slecht en de groenvoorzieningen worden als “zeer slecht” ervaren.
  • groenvoorziening en verharding worden met respectievelijk 76% en 71% het (meest) interessant gevonden om te onderzoeken. Straatmeubilair staat met 63% (meest) interessant op een derde plaats. 

In dit verslag vindt u alle conclusies van het onderzoek.   

Afgeronde raadspanelonderzoeken

2017

2016

2015

2014 

 2013

2012

2011

 2010

 2009

2008

2007

2006