Emailadres: cajansen@almere.nl
Twitter: @eerlijkzeggen
Ik zit in de raad sinds: Maart 2010

Even voorstellen
Ik voel me een echte Almeerder die hier sinds 1998 met veel plezier woont. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Sinds ik in 2009 politiek actief werd ben ik me daar volledig mee bezig gaan houden. Ik zit voor de PVV in de gemeenteraad en ook in de Provinciale Staten. Dan is het een fulltimebaan. Als raadslid wil ik ervoor zorgen dat Almere een prettig leefbare stad blijft of weer wordt.

Waarom ben je actief in de politiek?
Ik ben in 2009 actief geworden voor de PVV omdat ik het belachelijk vond dat er groeperingen waren die Geert Wilders wilden vervolgen om zijn uitspraken. Volgens mij bestaat er in dit land vrijheid van meningsuiting. Maar wijkt die mening af, dan geldt dat kennelijk niet. Dan word je voor de rechter gesleept. Dat was voor mij de druppel. Als je het niet met zijn uitspraken eens bent, ga dan in discussie. De PVV werd daarom mijn partij.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode?

  • Meer woningen voor de Almeerders zelf
  • Betere kwaliteit van het onderwijs. Daar kan je lokaal invloed op uitoefenen. Bijvoorbeeld met voorlezen thuis. Mensen met een niet-westerse achtergrond doen dat vaak niet en hun kinderen beginnen dan met een taalachterstand aan de basisschool.
  • Stimuleren van sport. In ieder stadsdeel moet sport om de hoek bereikbaar zijn. En we moeten snel af van dat kunstgras met rubbergranulaat.

Wat kan de Almeerder van jou verwachten?
Dat er een gedreven Almeerder aan het werk is geweest die het hart op de goede plaats heeft en waar zeker de PVV-achterban zich voor 100% in heeft herkend.