Nieuw in de raad - Kerim Iskender (PvdA)

Gelijkheid. Dat is een woord dat in het leven van raadslid Kerim Iskender een belangrijke plaats inneemt. “Ieder mens moet gelijke kansen krijgen”, zegt Iskender. “Discriminatie, om welke reden dan ook, moet bestreden worden.”

Het recht op gelijke kansen voor iedereen bracht Kerim Iskender ook bij de Partij van de Arbeid terecht. “Het is een partij die goed bij me past. Ik heb er een half jaar stage gelopen en toen merkte ik dat geen van de partijopvattingen met mijn eigen gevoelens botste. Natuurlijk matcht een partij nooit helemaal één op één met jouw ideeën. Maar bij de PvdA voel ik me thuis.”

Als nieuw raadslid wil Iskender graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zijn stad. “Ik ben geboren en getogen in Almere en het is mooi dat ik als volksvertegenwoordiger mijn stem kan laten horen. Burgers zouden wat mij betreft de politiek ook meer als instrument moeten gebruiken om problemen op de kaart te zetten. Wij hebben als raadslid ook input nodig. Het is een illusie om te denken dat de 39 raadsleden en het College alle problemen zelf kunnen oplossen.”

In de vier jaar dat Iskender, werkzaam als beleidsmedewerker bij de gemeente Naarden, een raadszetel bezet wil hij zich inzetten de mensen in de stad dichter bij elkaar te brengen. “Dat kan niet van vandaag op morgen, maar dat moet in kleine stapjes. We zijn nu bezig met het schrijven van een plan van aanpak om de sociale cohesie te verbeteren. We willen ons laten zien in de wijken en mensen aansporen tot samenwerking. Almeerders nog trotser maken op hun stad. Dat zal niet makkelijk zijn, maar dat is geen reden om het niet te proberen.”