Volggroep Floriade: ‘geen grote bezwaarlijke punten in bestemmingsplan‘

Volgende week wordt tijdens de Politieke Markt verder gesproken over het Floriadeplan – en dan met name het bestemmingsplan. De door de raad ingestelde Volggroep Floriade, die de ontwikkelingen rond de Floriade kritisch volgt,  heeft het plan al doorgelicht.

“We hebben de plannen geijkt aan de kaders van het masterplan en de gebiedsvisie”, zegt voorzitter Jessica Kips van de Volggroep. “En gekeken wat er overeenkomt en niet overeenkomt. Aan de inhoudelijk kaders hebben we geen grote verschillen ontdekt. Ook hebben we naar de financiële kaders gekeken maar daar valt weinig over te zeggen. Het is immers nog niet vastgesteld. Er was één stuk dat onduidelijk voor ons was.”

De Volggroep nam ook de zienswijzen mee die bewoners en belanghebbenden hebben ingediend. “Die waren duidelijk genoeg en hebben we in onze reactie meegenomen. Dat geeft wel een aardig beeld van wat de bezwaren zijn. We hebben geen aanleiding gezien om daar extra uitleg over te vragen. We zijn geen rare dingen tegengekomen. Overigens mogen bewoners altijd bij de Volggroep vragen neerleggen over de Floriade.”