Speciale volggroep houdt namens raad voortgang Floriade in de gaten

De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om een Volggroep Floriade in te stellen die controleert of de voorbereidingen rond de wereldtuinbouwtentoonstelling verloopt volgens de vastgestelde lijn.

Deze volggroep bestaat uit Marcel Benard (ChristenUnie), Michaël Busby (D66), René Dekker (AP/OPA), Rutger Hengstman (VVD), Ciska van Rijn (PvdA) en Jessica Kips (GroenLinks). Die laatste legt uit waarom de Volggroep Floriade gewenst is. “Het gaat bij de Floriade om veel meer dan alleen de tentoonstelling in 2022. Er komen veel dingen bij elkaar: gebiedsontwikkeling, werkgelegenheid, recreatie. De Floriade is feitelijk de aanjager van een heleboel dingen die staan te gebeuren. Het is zo omvangrijk en gespecialiseerd dat het voor de voltallige gemeenteraad lastig is om te doen wat van de raad wordt verwacht: controleren. De Volggroep Floriade volgt de ontwikkeling proactief en ook kritisch, maar zonder politieke kleur en mening.”

De leden van de Volggroep zijn gestart met het opstellen van een plan van aanpak. Kips: “We hebben op een rij gezet wat we in de gaten willen houden, welke informatie we wensen te ontvangen en welke partijen we willen spreken om achterliggende informatie te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers.”
De Volggroep komt tot nu toe eens per maand bij elkaar, maar die afspraak is niet in beton gegoten. “Als de situatie daarom vraagt zullen we vaker bij elkaar komen”, stelt Kips. “Zeker omdat we zelf ook actief op zoek gaan naar informatie.”

Komende donderdag staat de Volggroep Floriade op de agenda van de Politieke Markt. Dan bespreekt de raad of het Plan van Aanpak van de Volggroep voldoet en of er misschien aanvullende vragen zijn.
Kips denkt dat de Volggroep Floriade met de huidige opdracht goed in staat is om de overige raadsleden geregeld te adviseren over de stand van zaken. “Deze werkwijze moet volstaan. Als die niet voldoende is, wat zou je dan moeten doen?”, aldus Kips.