Jong, G.A.A. de

Personalia

G.A.A. de Jong

Overige bijzonderheden

Heeft in april 2004 zijn naam laten veranderen in De Josselin. Zie aldaar voor de verschillende bestuursfuncties.