Hoek, J.

Personalia

J. Hoek

Roepnaam: Jan

Bestuursfuncties

WethouderGemeenteraad 2018-2022GroenLinks

Overige bijzonderheden

6e loco-burgemeester

 • Regie Almere 2.0
 • Bestuurlijke verbetering

  • participatie
  • democratisering

 • Duurzame ontwikkelingen

  • milieu
  • energietransitie
  • circulaire economie
  • aardgasloos
  • groen/blauw
  • afval
  • Mobiliteit/bereikbaarheid en vervoer
  • Warmtevisie

 • Innovatie
 • Omgevingswet en Omgevingsvisie
 • Dierenwelzijn
 • Wonen

  • inbreiding bestaande wijken
  • toekomstbestendig maken

Bestuurlijk trekker van opgave:

 • Verduurzaming