Stadsvernieuwing Almere Buiten Centrum

De Raad in de stad

De Raad van Almere vergadert op 5 september in Almere Buiten over de vernieuwing van het centrumgebied. Bewoners en betrokken zijn welkom en hoeven zich niet aan te melden. Tijdens de vergadering is er gelegenheid om mee te praten.

De andere onderwerpen op de Politieke Markt worden gewoon in het stadhuis besproken. 


De Raad van Almere bespreekt het plan van aanpak stedelijke vernieuwingsopgave Centrum Almere Buiten (RV-60/2019) in het gebouw van:

MBO College Almere
Straat van Florida 1

Aanvang 19:00. Toegang gratis. Aanmelden is niet nodig.

Het plangebied

Wat en waarom

Het centrum van Almere Buiten verdient een opknapbeurt. En die komt er. En heel flink zelfs. De gemeente Almere is al een tijdje bezig om samen met inwoners en belanghebbenden een plan te maken. Dat plan bevat de kaders en contouren van de stedelijke vernieuwing, maar is nog niet in detail uitgewerkt. Want de gemeente wil dat óók samen met bewoners en betrokkenen doen. Het is dus niet een kant-en-klaar uitgewerkt en ingekleurd vernieuwingsplan, maar een document dat de kaders vastlegt. Dat betekent dat duidelijk is wat de denkrichting is over wat er kan gebeuren, maar ook wat straks niet meer mogelijk is.

Dit plan is ontwikkeld door de gemeente. Maar de Raad van Almere is de gemeente niet, hij is de democratische vertegenwoordiging van de stad. Het College van B&W moet daarom van de Raad van Almere horen of ze met het plan akkoord gaan. En de Raad wil nu van bewoners en betrokkenen weten of ze hun inbrengen herkennen in het plan en of ze nog andere ideeën hebben die de Raad in zijn besluitvorming kan laten meewegen.

Het is wel kort dag. Het plan kwam namelijk een paar dagen voor het reces klaar. Maar de Raad en het College willen het toch zo snel mogelijk met de stad bespreken en daarom is de bijeenkomst er al meteen in de tweede week ná het reces. 

Lees het plan

Download het plan van aanpak hier. (Een PDF van 25 pagina's A4, ongeveer 3MB)