De Politieke Markt evolueert

Foto van de raadzaal met raadsleden op hun plek

Sinds 2004 hebben we in Almere de Politieke Markt. Een voor de inwoner toegankelijk politiek systeem, waarin het werk van de gemeenteraad: het afwegen van alle belangen en nemen van beslissingen namens de stad, eenvoudig kan worden gevolgd, beïnvloed en beoordeeld. Het is ook een tamelijk efficiënte werkwijze, die ervoor zorgt dat beslissingen in Almere snel genomen kunnen worden.

De Politieke Markt werkt goed. Ook omdat tussen 2004 en 2019 in de werkwijze telkens kleine verbeteringen zijn aangebracht. Maar nu, eind 2019 maken we weer een slag. 

Voorheen hadden we onze werkafspraken in de 'Spelregels' vastgelegd, maar vanaf januari 2020 werken we met een 'Reglement van Orde'. Dat is wat uitgebreider en formeler. En daardoor eenduidiger. Het blijft natuurlijk wel een Reglement en het is dus soms een beetje lastig te doorgronden. Daarom vindt u op de volgende pagina's de voor ú belangrijkste zaken helder uitgelegd.  

 

 


Ter herinnering: de Politieke Markt in het kort

Sinds 2004 hebben we in Almere de Politieke Markt. Hier geen ellenlange commissievergaderingen met 16 agendapunten met oneindige discussies en ook geen gemeenteraadsvergaderingen waarin die discussies nog eens worden overgedaan. Welnee. 

In Almere doen we het anders. Vrijwel elk donderdag (zo'n 35x per jaar) komt de Raad bijeen op de Politieke Markt. Die bestaat uit twee delen: de carrousel en de plenaire vergadering.

Carrousel

Vanaf 19:00 zijn er eerst tegelijkertijd in vier zalen korte vergaderingen. In elke vergadering komt één onderwerp aan bod en zo'n carrouselvergadering duurt meestal maar één uur (soms anderhalf). De carrousel duurt tot 20:30 of 21:00, dus komen per zaal een aantal onderwerpen op zo'n avond voorbij. Maar je weet dus altijd hoe laat en waar je voor welk onderwerp moet zijn.  

In de carrouselvergaderingen kunnen onderwerpen informatief, technisch of politiek besproken worden. De voorzitter is een raadslid, die voor deze functie zijn politieke mening opschort en dus neutraal voorzit. De raadsleden die carrouselvoorzitters zijn, worden hiervoor speciaal getraind en ondersteund.

Plenaire vergadering

Dit is de formele 'gemeenteraadsvergadering'. Die vindt ook vrijwel elke donderdag plaats en start meestal een half uur nadat de carrouselbesprekingen zijn afgerond. Omdat de onderwerpen waarover besloten moeten worden in de carrousel al inhoudelijk en politiek besproken zijn, doen we dat niet nog een keer. In de plenaire vergadering vinden alleen debatten plaats (maar lang niet elke week) en wordt er over de voorstellen gestemd (wel vrijwel elke keer). De plenaire vergaderingen van de Raad van Almere duren meestal niet lang en zijn niet saai, maar je moet wel erg goed opletten, want de besluiten worden razendsnel genomen.