Webinars van de Raad van Almere

Hoe werkt het stadsbestuur? Wie doet wat? Wie is de baas? Wat kunt u doen? Wat is uw invloed? Is de politiek iets voor u?

De griffie van de Raad van Almere organiseert webinars voor iedereen die interesse heeft in hoe het bestuur van de stad politiek is ingericht.


De webinars kennen een logische opbouw. Basiskennis verwerft u in 'Lokale democratie en Politieke Markt'.
Wilt u weten hoe u invloed kunt uitoefenen, dan doet u ook de tweede 'Praat mee, uw instrumenten'.
Wie misschien de stoute schoenen wil aantrekken om zelf actief te worden in het lokaal bestuur, die doet mee met 'Doe mee, politiek actief'. 

Het ligt in de rede de webinars ook in die volgorde te volgen, maar dat hoeft niet per se.


1     Denk mee

Over de lokale democratie en Politieke Markt

Interessant voor: iedereen.
U ontdekt hoe de lokale democratie is ingericht en maakt in korte tijd kennis met de werkwijze van de Politieke Markt van Almere. U leert er hoe onderwerpen op de agenda komen en wie daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn. U ontdekt waar u de stukken kunt vinden, hoe ze behandeld worden en hoe uw stem en invloed daar effect op (kunnen) hebben. Tijdens het webinar zijn soms ook raadsleden en/of fractieassistenten aanwezig en u kunt met hen van gedachte wisselen.

Opbrengst: u weet redelijk hoe in Nederland het lokale bestuur is ingericht en hoe in Almere de Politieke Markt werkt.

2     Praat mee

Uw instrumenten om invloed uit te oefenen

Interessant voor: inwoners die invloed willen (kunnen) uitoefenen.
Wie al weet hoe de politiek in Almere werkt, wil vast wel invloed uitoefenen. En dat kan heel goed. Maar welke instrumenten zijn er nu en welke is het beste voor welk doel dat u heeft? Dat ontdekt u in dit webinar. Een korte uitleg van alle beschikbare invloed-instrumenten en daarna samen 
aan de slag met concrete voorbeelden.

Het is handig als u al weet hoe het lokale bestuur en de Politieke Markt werken, maar het is niet per se noodzakelijk.

Opbrengst: U weet hoe u zelf actie kunt ondernemen om invloed uit te oefenen op de politieke meningsvorming en besluitvorming.

3     Doe mee

Politiek actief worden

Interessant voor: inwoners die erover denken zélf politiek actief te worden.
In de representatieve democratie is de gemeenteraad het hoogste orgaan in de stad. Kaders stellen, controleren en vertegenwoordigen, dat zijn de taken van de raadsleden. Maar wat betekent dat? Wie kan raadslid worden en hoe? Wat moet je daarvoor doen, wat moet je kunnen? Een korte uitleg van de route naar het raadslidmaatschap en daarna in gesprek over rolneming, macht, ethiek en politiek.

Het is handig als u bekend bent met de werking van het lokaal bestuur en de Politieke Markt. 

Opbrengst: U weet hoe u raadslid kunt worden en wat u daarvoor moet doen. U kunt zich de vraag stellen wat u vindt dat dit van uzelf vraagt.  


Aanmelden

Als u zich aanmeldt via een van onderstaande knoppen worden uw gegevens tijdelijk opgenomen in een adreslijst. Deze is alleen toegankelijk voor twee functionarissen van de raadsgriffie van Almere. Na afloop van het webinar verwijderen wij uw gegevens. 

-> Klik op de datum om het aanmeldformulier te openen.


Nieuwe politiek

In 2022 zijn er weer lokale verkiezingen en worden nieuwe raadsleden voor de gemeenteraad actief. In de aanloop naar de verkiezingen organiseren raad en griffie informatie- en contactmomenten. Bedoeling is dat wij u zo goed mogelijk informeren over de rol van de 'gekozen burger'.

Daarnaast maken wij ons sterk om ervoor te zorgen dat méér, nee, véél meer inwoners in 2022 hun stem uitbrengen. En dan niet door te kiezen uit gewoonte of op de automatische piloot, maar op basis van weloverwogen argumenten. 

Zou het kunnen dat er in 2022 nieuw talent in de raad komt; inwoners die door andere inwoners bewust zijn gekozen om de inhoud van hun politieke aspiraties? En betekent dat dan ook dat het mogelijk is dat de Almeerse politiek op een andere manier gestalte krijgt? Maakt die gedachte het voor u aantrekkelijker om te overwegen raadslid te worden? En stelt u zich nu de vraag.....

is het raadslidmaatschap soms iets voor mij?

Over deze vragen, en nog een heleboel meer, willen we dit jaar met u in gesprek. De webinars zijn daarvoor nog maar de eerste stap.


Knopafbeelding met link voor aanmelding voor het Raadsnieuws

Bijblijven

Vanzelfsprekend begint uw kennis over de Politieke Markt met het weten waarover het gaat. De raad heeft bijna elke week een pagina in de krant AlmereDezeWeek. En op de meeste zaterdagen publiceren wij het raadsnieuws met een e-mailnieuwsbrief .


Inclusiviteitsmelding

De webinars worden live georganiseerd. Wij werken aan het eveneens live-ondertitelen ervan. Maar dat is nu nog niet het geval. Ook de inzet van een gebaren- of schrijftolk is op dit moment nog niet mogelijk. Onze verontschuldigingen daarvoor.

Teneinde inwoners met extra wensen op het gebied van toegankelijkheid tóch van dienst te kunnen zijn, vragen wij u dit specifiek aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan proberen een maatwerk programmering samen te stellen.

Kent u iemand met een beperking en is die persoon geïnteresseerd in het webinar? Help hen en ons door namens die persoon een bericht te sturen. 

redactie@raadvanalmere.nl

LET OP: dit e-mailadres is alleen voor redactionele en communicatieve doeleinden. Voor formele en politieke aangelegenheden gebruikt u het officiële mailadres: raadsgriffie@almere.nl