Motiemarkt

Eerste dag van de democratie op onderdelen geslaagd

Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseerde de Raad van Almere de eerste Dag van de Democratie. In het stadhuis waren de hele dag diverse activiteiten en konden politieke partijen in gesprek met bewoners. Het thema van de dag was: invullen van de lokale democratie, bewoners en raad samen.

Gerekend over de hele dag heeft de raad, naar schatting, zo’n 150 Almeerders in het stadhuis mogen ontvangen, waaronder een aantal jongeren. Bij binnenkomst in het stadhuis konden bezoekers direct links naar de kraampjes van de politieke partijen om in gesprek te gaan met raadsleden, fractieassistenten en andere (bestuurs)leden.

Daarnaast konden bezoekers in de centrale hal kijken naar de foto’s van deelnemers aan de fotowedstrijd en een tentoonstelling over 30 jaar politiek in Almere. Bezoekers konden ook deelnemen aan de Raadsledenbingo en mooie prijzen winnen. Ook werd bezoekers gevraagd of ze deel wilden nemen aan onze rubriek ‘raadpraat’ die wekelijks op de raadspagina in deze krant te vinden is.

Debat met jongeren

Via scholen en studentenverenigingen waren jongeren uitgenodigd om met raadsleden in debat te gaan. Er waren ongeveer 25 leerlingen van middelbare scholen en het bestuur van studentenvereniging Engine S.V.E.I.A. was ook bijna voltallig aanwezig. Aan de hand van stellingen van jongeren zelf, gingen ze in debat met (kandidaats)raadsleden onder leuke begeleiding van rapper Yes-R, waarna een aantal middelbare scholieren ook deelnamen aan de debattraining, die werd gegeven door een docent van het Oostvaarderscollege. De debattraining was druk bezocht. Naast de debattraining werd ook een workshop ‘hoe oefen ik invloed uit in Almere’ gegeven aan een groep enthousiaste bewoners.

Motiemarkt

Voor de derde keer organiseerde de gemeenteraad een motiemarkt. Ongeveer dertig bewoners en organisaties maakten gebruik van de mogelijkheid om hun ideeën voor te leggen aan de raadsleden. Dit was ongeveer net zo veel als vorig jaar. Een eerste inventarisatie leert dat bij 20 moties één of meerdere partijen hebben aangegeven de motie te willen adopteren en in te dienen bij de begrotingsbehandeling.

Eerste stap in de gewenste richting

De gemeenteraad beschouwt de eerste Dag van de Democratie als een eerste stap in de gewenste richting. Het aantal bezoekers was niet heel hoog, maar we weten ook dat het de hele dag slecht weer was. Zowel het debat met jongeren als de trainingen en de motiemarkt waren succesvol, andere onderdelen waren minder succesvol. Genoeg om over na te denken voor een Dag van de Democratie voor volgend jaar! Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten!