Raadspanel

Als inwoner van Almere kunt u meedoen aan een online panel. Zo’n tweeduizend inwoners doen vrijwillig aan deze vraagbaak mee. De raad kan dit raadspanel een vraag stellen over een actueel onderwerp, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Poort of in het Almeerse basisonderwijs, of hoe veilig u uw buurt vindt. Met uw reacties over dat ene actuele onderwerp in het achterhoofd neemt de raad dan een besluit. U kunt zich aanmelden voor dit online panel of u kunt de app Yourpinion downloaden op uw smartphone.

Laat uw mening horen

De gemeenteraad vindt het prettig als inwoners hun mening laten horen over actuele onderwerpen die op de Politieke Markt elke donderdagavond aan bod komen. U kunt dus - na de gemeenteraadsverkiezingen - uw stem regelmatiger laten horen via dit raadspanel. Uw opinie beïnvloedt raadsleden immers hoe zij tegen een onderwerp aankijken. Zij kunnen de uitkomsten van het raadspanel meenemen in hun besluitvorming.

Wilt u invloed op de lokale politiek? Meld u aan voor het raadspanel!

Wilt u zich aanmelden voor het raadspanel? Vul dan uw gegevens in via de knop hieronder. Wij vragen u hier om een aantal gegevens in te vullen die wij nodig hebben om te bepalen of - en in welke mate - het raadspanel een goede afspiegeling is van de Almeerse bevolking. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met deze gegevens.

Hier kunt u zich aanmelden voor het raadspanel.

Laatste raadspanelonderzoek uitgelicht:

Resultaten onderzoek loslopende honden

De gemeente Almere maakt gebruik van een zogenaamde hondenkaart. Hierop staat waar honden wel of niet mogen komen, waar honden wel of niet moeten worden aangelijnd en waar uitwerpselen wel of niet moeten worden opgeruimd. De VVD wilde onderzoeken of inwoners van Almere overlast ervaren van honden die loslopen op plekken waar dat niet mag. Hierdoor zouden, vooral op fietspaden, ongelukken kunnen ontstaan doordat fietsen of brommers tegen een loslopende hond aan rijden. Of hardlopers die tegen een enthousiaste hond aanlopen. 

Aantal respondenten
De vragenlijst is opengezet op 21 januari 2019 en gesloten op 30 januari. In deze periode hebben 1.033 respondenten de vragenlijst ingevuld. De respondenten zijn onder te verdelen naar het raadspanel (761) en een open link die is gedeeld via de sociale media kanalen van de gemeenteraad (272). 

Een aantal resultaten:

  • 58% van de respondenten heeft geen hond
  • Van de respondenten met hond (of hond gehad) geeft 51% aan zijn hond nooit los te laten lopen waar dat niet mag, 35% doet dat wel (of soms) en 12% weet eigenlijk niet waar het wel of niet mag
  • 92% van de respondenten geeft aan nog nooit een situatie te hebben meegemaakt waarbij de hond een (bijna) ongeluk veroorzaakte
  • 85% van de respondenten zonder hond weet dat er plekken zijn waar honden wel of niet mogen loslopen en 75% ziet wel eens honden loslopen in gebieden waar dat eigenlijk niet mag
  • Veel respondenten hebben wel eens overlast ervaren: 53% geeft aan dat er wel eens (ongewenst) een hond tegen hen is opgesprongen
  • 82% van de respondenten vindt dat er meer gehandhaafd moet worden op loslopende honden
  • In de open antwoorden wordt hondenpoep als belangrijkste extra irritatie genoemd

In dit verslag vindt u alle conclusies van het onderzoek. 

Afgeronde raadspanelonderzoeken

2018

  • Onderzoek naar standplaatsenbeleid (2018)

2017

2016

2015

2014 

 2013

2012

2011

 2010

 2009

2008

2007

2006