Raadspanel

Inwoners van Almere kunnen meedoen aan een online panel. Sterker nog: er zijn zelfs twee online panels in de stad. Het ene is van de gemeente Almere zelf: het onderzoekspanel. Dat is de grote organisatie die onder leiding van het College van Burgemeester en Wethouders de stad bestuurt. Het andere panel, het raadspanel, is van de Raad van Almere.

Op onze raadspagina's gaat het uiteraard alleen over het raadspanel. De raad heeft er in de afgelopen jaren heel veel onderzoeken mee gedaan, maar sinds een paar jaar is daar de klad in gekomen. Veel fracties verlegden hun aandacht naar persoonlijke contacten met de stad en zochten het minder in de afstandelijke online bevragingen. Ook is het door een verandering van internet-techniek al een hele tijd moeilijk om de benodigde onderzoekskwaliteit te behalen in representativiteit en validiteit (voor de kenners onder u). Aan die technische tekortkoming komt begin 2020 een eind.

In de deelnemerslijst van het 'oude' raadspanel staan bijna 1.500 mailadressen. Begin 2020 ontvangen alle bestaande deelnemers een oproep om hun aanmelding te vernieuwen. Daarnaast gaan we campagne voeren om meer Almeerders te laten deelnemen, zodat de uitkomsten van de onderzoeken ├ęcht goede inzichten voor de raad opleveren.

De inschrijving voor het vernieuwde raadspanel start in het eerste kwartaal van 2020, maar wilt u zich nu vast aanmelden, stuur dan een mail aan raadsgriffie@almere.nl. Wij zetten u dan vast op de lijst.