Burgeractiviteit of –initiatief

Als inwoner van Almere kunt u via een burgeractiviteit of een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad krijgen. Bij een burgeractiviteit heeft u 50 handtekeningen nodig en bespreekt de raad dit onderwerp slechts. Bij een burgerinitiatief (150 handtekeningen) bespreekt de raad uw voorstel én neemt er bovendien een besluit over.

Burgerinitiatief

Stel, u heeft een goed idee voor Almere en een enthousiaste groep ‘medestanders’ gevonden. Met minimaal 150 Almeerse inwoners kunt u dan uw burgerinitiatief inbrengen. U kunt de gemeenteraad vragen een besluit te nemen over uw voorstel, zoals een sportveld in uw buurt, betere straatverlichting in uw wijk of een duurzame aanpak van zwerfvuil.

Spelregels

Voor het indienen van een burgeractiviteit of een burgerinitiatief zijn spelregels. Als u dit overweegt, is het verstandig om de raadsgriffie te benaderen. De griffie kan u immers goed adviseren en daarmee eventuele teleurstellingen wellicht voorkomen.
Neem gerust contact op met de griffie door een bericht te mailen naar: raadsgriffie@almere.nl of te bellen naar 036 - 539 9995.