Invloed

Eens per vier jaar kunt u stemmen, maar elke dag kunt u invloed uitoefenen op de Raad van Almere. De raad is de gemeente niet, maar de gekozen vertegenwoordiging van de inwoners. Én de gemeenteraad is de meest dichtbije vorm van bestuur in onze democratie. U en wij maken samen de stad. Hieronder leest u over acht manieren waarmee die gezamenlijkheid bereikt kan worden.

Kom langs

Dat is gemakkelijk én leuk: kom naar de politieke markt. Vrijwel elke donderdag is er een politieke markt waar u gewoon kunt binnenlopen om wethouders, raadsleden en andere aanwezigen te ontmoeten. Natuurlijk moeten raadsleden en wethouders wel op tijd op de geplande vergaderingen zijn, maar tussendoor en achteraf zijn er goede mogelijkheden om heel informeel uw invloed te laten gelden. En het is sowieso vaak heel leuk om de vergaderingen bij te wonen.

Kijk wel altijd op naar de actuele agenda.


Brief aan de raad

Deze methode is de meest gebruikte. U stuurt een brief (of e-mail) gericht aan de Raad van Almere. U krijgt altijd meteen een ontvangstbevestiging van de griffier. Uw brief krijgt meteen een formele status en is voor iedereen leesbaar, want wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. Het mag natuurlijk overal over gaan, maar praktisch gesproken moet het wel iets zijn waar de raad iets aan kan doen. Overigens hoeft de raad er niet per sé iets méé te doen. Hij kan het ook gewoon ter kennis aannemen.


Inspreken

Bij onderwerpen die voor het eerst op de politieke markt besproken worden, kunt u het woord tot de raad richten. Dat is dus tijdens een carrouselvergadering. Er zijn praktische regels waaraan een inspreker moet voldoen, maar u bent vrij in wat u wilt zeggen. Inspreken is een sterk instrument, want u krijgt echt maximale aandacht voor uw aandachtspunten. Tip: hou het kort en bondig.

Om de vergaderingen goed te kunnen organiseren, moet de griffie absoluut vantevoren weten of er insprekers zijn. Meld u dus zo vroeg mogelijk aan en niet later dan om 12:00 uur op de dag van de vergadering. 


Petitie

Een petitie is een algemeen verzoek van één of meer inwoners aan de raad. Geen minimaal aantal handtekeningen nodig dus, maar de raad hoeft er ook niet per se iets mee te doen. U maakt eenvoudig een petitie op petities.nl. Daarna biedt u uw petitie met handtekeningen aan de raad aan. Meestal neemt de vice-voorzitter (ook een raadslid) die in ontvangst.

Bij zo'n overhandiging komen vrijwel alle raadsleden en wethouders even kijken, want natuurlijk mag de petitionaris ook kort wat zeggen en komen er veel gelijkgestemden mee. Het biedt een mooi contact tussen stad en politiek.


Burgeractiviteit en burgerinitiatief

Deze twee invloedsinstrumenten lijken op elkaar. Met een burgeractiviteit dwingt u de raad een bepaald onderwerp op de agenda te zetten. Daarvoor moeten wel minimaal 50 inwoners dat willen. Met een lijst namen en handtekeningen toont u dat aan.

Een burgerinitiatief gaat iets verder. Met 150 handtekeningen dwingt u de raad om het onderwerp niet alleen te bespreken, maar er ook een raadsbesluit over te nemen. Door goede argumenten bij uw activiteit of initiatief te gebruiken helpt u de raad bij het afwegen van belangen en het nemen van de beste beslissingen.


Tentoonstelling

In de politieke ruimten in het stadhuis kunt u in een soort ‘marktkraam’ tijdens de politieke markt uw gedachtegoed bekend maken. Natuurlijk zitten raadsleden en wethouders het grootste deel van de avond wel in de vergaderingen, dus het is een vrij vluchtige manier van invloed zoeken. Tip: combineer een petitie met een tentoonstelling. U heeft dan een 'podiummoment' en aansluitend bent u er voor vragen op uw tentoonstelling.


Raadspanel

Tegen de 2000 inwoners doen al mee aan het panel. Maximaal 12x per jaar vragen we het panel om mee te doen aan een korte enquête. De raadsleden gebruiken de uitkomsten om hun kennis te vergroten en hun inzichten te verscherpen.


WOB verzoek

Naast de vrij directe invloed is er ook de mogelijkheid van een wettelijk WOB verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur).

De overheid vervult bij de uitvoering van haar taak openbaarheid. Dit is bepaald in artikel 110 van de Grondwet. Met andere woorden: de overheid neemt openbaarheid in acht bij de uitoefening van haar taken. De Wob (Wet openbaarheid van bestuur) is van toepassing op verzoeken tot openbaarmaking van informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij de hiervoor in de wet aangewezen bestuursorganen. Iedereen kan zo’n verzoek indienen. Daarbij hoeft de verzoeker bij de openbaarmaking geen belang te hebben. Verder maakt het niet uit of de verzochte informatie op schrift staat, of bijvoorbeeld op een geluidsband of een andere gegevensdrager.

Voor het indienen van Wob-verzoeken volgt de gemeenteraad de lijn van indiening en behandeling zoals is opgenomen op de website van de gemeente Almere. Wilt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeenteraad, dan kan dat via het digitale formulier op die website van de gemeente Almere. Voeg bij de omschrijving toe dat het gaat om een verzoek aan de gemeenteraad.

Natuurlijk kunt u, zoals is vermeld, uw verzoek ook schriftelijk bij de raad indienen per brief. U stuurt dan een brief met als aanhef: aan de gemeenteraad van Almere.