Emailadres: jgaliart@almere.nl
In de raad sinds: Oktober 2018

Even voorstellen

Ik ben in 1983 vanuit mijn geboortestad Amsterdam naar Almere verhuisd. Ik ben getrouwd en heb een dochter, een schoonzoon en een kleinkind.

Waarom ben je actief in de politiek?

Mijn eerste jaren in Almere werden beheerst door het woon-werkverkeer, later gecombineerd met het moederschap. Nadat ik in Almere kwam te werken, kreeg ik meer tijd voor mijn stad en werd ik actief als secretaris van Belangenvereniging Houdt Haven Groen. In die tijd heb ik veel samengewerkt met GroenLinks en nadat de vereniging was opgeheven, werd ik actief in de fractie van GroenLinks. De afgelopen raadsperiode als fractie-assistent en sinds kort als raadslid.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode (waar wil je je op gaan richten)?

Het beheer en groenonderhoud van de stad en ruimtelijke ordening. Uiteraard gaat mijn aandacht ook uit naar de voortgang van de Beleidsnota Dierenwelzijnsbeleid waarvan GroenLinks een van de initiatiefnemers was, die in 2016 is bekrachtigd door de raad. Als rode draad lopen burgerparticipatie en communicatie door alle onderwerpen.

Wat kan de Almeerder van jou verwachten?

De Almeerders mogen van mij verwachten dat ik mij uiteraard voor bovenstaande zaken zal inzetten. Maar er is meer. Ik ben er van overtuigd dat Almere een betere stad wordt als inwoners en gemeente samenwerken. Een goed participatietraject en een goede communicatie hoort daarbij. Ik ben voor een praktische aanpak van problemen en korte lijnen. Ik ben dan ook altijd bereid mee te denken bij eventuele problemen en waar mogelijk mee te werken aan oplossingen.