Rekenkamer

De raad kan de Rekenkamer inschakelen om het gemeentelijke beleid en beheer te controleren. Deze ‘kamer’ onderzoekt ‘de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid’ van het beleid en beheer van de gemeente.

Scherp van geest

Als onafhankelijk orgaan bepaalt de Rekenkamer zijn eigen agenda en bestaat uit leden van de raad. Wie er deel van uitmaakt, verschilt per onderzoek. Alleen de voorzitter en de vice-voorzitter blijven aan. Dankzij gemeenteraadsleden met interesse (en tijd) voor net dat ene onderzoek, blijft de Rekenkamer fris en scherp van geest.

Vaste leden van de Rekenkamer

  • Deze moeten nog worden aangesteld.

Laatste nieuws:

Rapport: het gezag van de rekenkamer

Het functioneren van de Rekenkamer Almere wordt periodiek geëvalueerd. Het presidium heeft op 14 februari 2017 de Rekenkamer verzocht om een evaluatie uit te voeren van het functioneren van de Rekenkamer in de raadsperiode 2014-2018. Daarnaast heeft het presidium verzocht om een advies uit te brengen over de toekomstige inrichting van de rekenkamer-/onderzoeksfunctie van de gemeenteraad Almere en de uitkomsten van de evaluatie hierbij te betrekken.

De Rekenkamer beschrijft in het rapport 21 conclusies over het functioneren en de toegevoegde waarde van de Rekenkamer Almere. Op basis van deze conclusies beantwoordt de Rekenkamer de hoofdvragen van het onderzoek.

Lees hier het rapport.
Lees hier de quickscan evaluatie rekenkamer Almere (Wagenaar Hoes)