Raadsinstrumenten

Gemeenteraadsleden kunnen verschillende instrumenten inzetten om hun taken uit te voeren. Met deze ‘raadsinstrumenten’ kunnen raadsleden het beleid van het college van burgemeester en wethouders controleren. Via zo’n raadsinstrument oefent een raadslid invloed uit op de besluitvorming of stelt de kaders voor beleid.

Amendement

Een amendement is niets anders dan een tekstwijziging in een raadsbesluit van het college van burgemeester en wethouders. Het oorspronkelijke raadsvoorstel wordt gewijzigd zodra de meerderheid van de raad vóór het amendement stemt.

Motie

Een raadslid kan de raad via een motie om een uitspraak vragen. Bovendien kan de raad met een motie een verzoek of wens doen aan het college. Deze moties komen bij het agendapunt over hetzelfde onderwerp aan bod. Tijdens de vergadering kan de motie veranderen of ingetrokken worden. De meerderheid van de raad moet voor de motie stemmen.

Motie vreemd aan de orde van de dag

‘Vreemd aan de orde van de dag’ zegt het al. Een dergelijke motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Vaak haakt deze in op de actualiteit.

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen kan een raadslid stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Het college moet schriftelijke vragen van raadsleden binnen dertig dagen beantwoorden. Bekijk de schriftelijke vragen.

Interpellatie

Interpellatie is een zwaarwegend instrument dat raadsleden inzetten om het college te bevragen of ter verantwoording te roepen tijdens de politieke markt. Het gaat dan vaak over een politiek gevoelig onderwerp.

Raadsonderzoek of raadsenquête

Met een raadsonderzoek of een –enquête kan de raad een onderzoek instellen naar het uitgevoerde beleid van het college of de burgemeester. Een raadsonderzoek weegt zwaar. Naast zo’n politiek beladen raadsonderzoek kunnen raadsleden een raadsenquête instellen. Bij een enquête kunnen getuigen echter onder ede gehoord worden, bij een onderzoek niet.
Bekijk de raadsonderzoeken en raadsenquêtes

Initiatiefvoorstel

Een initiatiefvoorstel is een voorstel van een raadslid waarover de gemeenteraad een besluit neemt.