Jaarverslagen

De gemeenteraad publiceert elk jaar een verslag waarin staat waar zij geld aan uitgegeven heeft. In dit jaarverslag staan ook de behaalde resultaten van de gemeenteraad én welke onderwerpen op de Politieke Markt de revue passeerden. 

Jaarverslag 2017

Voor u ligt het jaarverslag van de gemeenteraad Almere en de raadsgriffie over het jaar 2017. Het laatste jaarverslag van de raadsperiode 2014-2018. Een jaar dat in het teken stond van de verbouwing, de 500ste Politieke Markt en nieuwe experimenten in het kader van Raad2020.

Over die experimenten kunt u uitgebreid lezen in het vierjaarverslag over deze raadsperiode. In dit jaarverslag kijken we vooral terug op de activiteiten die de raad heeft ondernomen in 2017 en over welke onderwerpen gesproken is. Daarmee leggen we verantwoording af aan alle inwoners en ondernemers van Almere. Want voor hen werkt de gemeenteraad.

Daarom laten we ook in dit jaarverslag weer inwoners en ondernemers die bij de raad kwamen aan het woord. Om te vertellen wat zij vonden van het contact met de raad en om te laten zien dat dit contact voor de gemeenteraad ook belangrijk is. Om te weten wat er speelt in de stad en om beter afgewogen besluiten te kunnen nemen.

Ik wens u veel plezier met lezen.

Jan Dirk Pruim
Raadsgriffier

Vierjaarverslag 2014-2018

Voor de tweede keer maakt de gemeenteraad van Almere, naast de gebruikelijke jaarverslagen, aan het eind van de raadsperiode ook een vierjaarverslag. Om in één document te vatten wat de gemeenteraad in vier jaar voor de stad heeft gedaan en gerealiseerd. En daarmee ook verantwoording voor af te leggen.

Met dit vierjaarverslag willen we niet alleen verantwoording afleggen over wat we in vier jaar gedaan hebben, maar ook laten zien wat we van onze ervaringen geleerd hebben. Niet alle experimenten lukken. Maar zoals onze raadsgriffier wel eens zegt: “de beste experimenten zijn de experimenten die mislukken. Daar leren we immers het meeste van”. Het vierjaarverslag biedt daarmee een uniek verslag voor een  nieuwe gemeenteraad: de gemeenteraad van de toekomst. Het presidium hoopt dat de volgende gemeenteraad de leerpunten meeneemt en ook de volgende periode weer gebruikt om continu te blijven zoeken naar nieuwe vormen van lokale democratie en de uitingen daarvan.

Ellentrees Müller-Klijn
Voorzitter Presidium gemeenteraad Almere (tot 21 maart 2018)