Het presidium

De gemeenteraad benoemt een commissie ofwel het presidium. Deze commissie bereidt de agenda van de gemeenteraad voor. Voordat de Politieke Markt begint, komt deze commissie samen. Zij vergadert (bijna) elke donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur en stelt dan de agenda voor de vólgende Politieke Markt op.

Wie zit er in het presidium?

De leden van het presidium beslissen dus wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt op de Politieke Markt. Daarnaast stuurt het presidium vanuit de gemeenteraad de griffie aan. Maar wie zit er in het presidium?

De leden van het presidium zijn:

 • Willem Boutkan (PVV) - Voorzitter 
 • Willy-Anne van der Heijden
 • Eric Theunissen (PvdA)
 • Joep Kramer (VVD)
 • Sven van der Burg (D66)

  Adviseurs van het presidium
  De leden van het presidium krijgen daarnaast advies. Zo is burgemeester Franc Weerwind als adviserend lid betrokken bij het presidium. Griffier Jan Dirk Pruim is secretaris van het presidium en adviseert de presidiumleden.

  Wilt u de agenda en besluiten van het presidium bekijken?
  Kijkt u dan gerust in dit raadsinformatiesysteem.

  Foto van een presidiumvergadering