De gemeenteraad

Wat doet de gemeenteraad van Almere?

Als inwoner van Almere kiest u elke vier jaar een nieuwe raad. De door u gekozen gemeenteraadsleden vertegenwoordigen u en bepalen het beleid in hoofdlijnen. De gemeenteraad beslist over ontwikkelingen die de stad Almere aangaan. Dat kan over de veiligheid in uw buurt gaan, een nieuw (retail)park, de kwaliteit van het onderwijs, de parkeertarieven of de bereikbaarheid van uw stadsdeel. 

Dagelijks bestuur

De raad besluit over veranderingen in de stad. Maar het dagelijks bestuur van de stad is in handen van het college van burgemeester en wethouders. Dit college voert ook het beleid uit. De gemeenteraad kijkt of het college dit goed doet. De raad controleert dus of het college alle afspraken nakomt.

Bekijk het informatiefilmpje hieronder voor meer informatie over hoe de gemeenteraad tot stand komt en hoe u invloed kunt uitoefenen op de raad.