VVD en PvdA willen meer bevoegdheid burgmeester bij woonoverlast

De  PvdA en de VVD willen dat de burgemeester meer bevoegdheid krijgt om burgers een gedragswijziging op te leggen in het geval van woonoverlast. De burgemeester kan in dat geval gerichte maatregelen nemen en daar eventueel ook een dwangsom aan koppelen.

“Nu zijn de bevoegdheden van de burgemeester heel mager of juist direct heel zwaar”, zegt Ulysse Ellian (VVD). “Hij heeft de keuze tussen een simpele waarschuwing, óf het gaat direct om een huisuitzetting. Daartussen zit eigenlijk niets.” “Het meeste woonplezier beleven mensen als ze zich veilig voelen”, vult PvdA-raadslid Kerim Iskender aan. “Overlast heeft vaak een enorme impact op een buurt.”

In Almere is regelmatig sprake van woonoverlast. In 2015 zijn 285 burenruzies geregistreerd bij de politie en ook bij woningcorporaties komen zeer regelmatig meldingen binnen van overlast. Iskender: “Het blijkt dat in sommige gevallen het conflict zo hoog is opgelopen dat bemiddeling van de politie, coöperatie, GGD of gemeente gewoon niet meer werkt. In dat geval moet de burgemeester in kunnen grijpen.”

De PvdA en de VVD willen daarom meer bevoegdheid voor de burgemeester. Die kan de veroorzaker van de overlast tot de orde roepen en eventueel een dwangsom opleggen. Ellian: “Dat willen we overigens niet alleen in Almere, maar dit speelt in heel Nederland. Daartoe moet de Algemene Plaatstelijke Verordening (APV) aangepast worden. Het ziet er naar uit dat er in de Tweede Kamer momenteel een breed draagvlak voor deze wijziging is. Daarna is het aan de gemeenteraden om de uitbreiding van de bevoegdheden in de plaatselijke APV op te nemen.”

Iskender: “Hierdoor kan woonoverlast in de toekomst sneller en effectiever aangepakt worden. Omdat het er naar uitziet dat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer het gaat halen, willen we dat het in Almere snel kan worden toegepast. Daartoe willen we  nu al anticiperen door die wijziging van de APV op dit punt voor te bereiden en alvast voor te leggen aan de raad.  De gemeenteraad praat hier morgen (15 december) over tijdens de Politieke Markt.