Publicatie 27 september 2014 - PVV en GroenLinks pleiten voor Dierenwelzijnsbeleid

Nederland was laatst in rep en roer toen de brandweer een aantal wilde zwijnen uit het water redde. Vervolgens wist niemand wat er met die dieren gebeuren moest. Eind van het verhaal: de dieren werden afgeschoten.

“Die zwijntjes betreft natuurlijk een landelijk voorbeeld”, zegt Jenny Zerfowski (PVV). “Maar ook in Almere komt het regelmatig voor dat instanties niet weten wat ze moeten doen. Dat kan eveneens fatale gevolgen hebben.”
Samen met GroenLinks heeft de PVV daarom komende donderdag op de Politieke Markt een Ronde Tafelgesprek georganiseerd. Zerfowski: “Stel dat een hond wordt aangereden en een heup breekt. Dan moet het eigenlijk onmiddellijk naar een dierenarts. Maar wie doet dat, naar welke dierenarts gaat het dier en wie gaat de eigenaar achterhalen? Daar zijn in Almere geen afspraken over gemaakt.”
Donderdag geven vertegenwoordigers van instanties als brandweer, politie, dierenartsen, dierenbescherming en het dierenasiel hun visie op de verantwoordelijkheden. PVV en GroenLinks spreken de hoop uit dat het Ronde Tafelgesprek  de opzet is naar een goed functionerend Dierenwelzijnsbeleid in Almere. “Zodat het voor alle instanties duidelijk is waar hun taken en verantwoordelijkheden liggen”, aldus Zerfowski.