Raad vergadert over vuurwerk aan de hand van enquête

Volgende week donderdag, 10 november, wordt op initiatief van GroenLinks tijdens de Politieke Markt gesproken over het vuurwerkbeleid. De gemeenteraad doet dat aan de hand van een vuurwerk enquête die de afgelopen weken onder Almeerders is gehouden en waar bijna 3000 mensen op reageerden.

GroenLinks wilde een speciale enquête onder Almeerders omdat de stad in het landelijke onderzoek van TNS NIPO niet separaat werd genoemd. De vragenlijst werd voorgelegd aan het vaste raadspanel, maar ook gepromoot via de sociale media. “Uit de enquête blijkt dat het onderwerp veel Almeerders raakt en dat er toch behoorlijk positief tegen vuurwerk wordt aangekeken, vooral onder jongeren”, zegt raadslid Jessica Kips van GroenLinks. “Dat verschilt dus met het onderzoek van TNS NIPO. Maar bij elkaar opgeteld is er ook in Almere toch een roep om verandering: een ruime meerderheid wil nieuwe regels opstellen rond het afsteken van vuurwerk.”

In de enquête werden daartoe een aantal alternatieven aangedragen, bijvoorbeeld het instellen van vuurwerkvrije zones. Kips: “Dat kan in de stadscentra zijn, maar bijvoorbeeld ook in de buurt van verzorgingshuizen. Het is overigens ook opvallend dat heel veel mensen aangeven dat vuurwerk vooral vervelend is voor dieren. Daar kunnen we hopelijk ook iets mee.”

Want dat er iets móet gebeuren, is voor Kips wel duidelijk.  Als het even kan, nog tijdens de komende jaarwisseling. “Feitelijk hadden we ook met deze cijfers naar de burgemeester kunnen lopen en hem de beslissing laten nemen”, legt Kips uit. “Het is zijn bevoegdheid. Zo heeft burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum dat vorig jaar ook zelf beslist. Maar wij zijn heel benieuwd hoe de andere fracties in de gemeenteraad deze enquête interpreteren. We willen natuurlijk dat er een breed gedragen beslissing komt.”