Oproep tot samenstelling Raadswerkgroep Floriade

De realisatie van de Floriade in 2022 is een miljoenenproject. Het is dus belangrijk dat de gemeenteraad goed controleert of het geld en de plannen worden uitgevoerd. Een speciale raadswerkgroep moet dit proces de komende jaren nauwgezet volgen.

De ChristenUnie en GroenLinks hebben een agendavoorstel voorbereid waarin de opdracht voor de voorbereidingsgroep is uitgewerkt. Roelie Bosch (ChristenUnie): “De Floriade is aangemerkt als een ‘groot evenement’. Het is dus een project waar de gemeenteraad bij uitstek haar controlerende functie moet oppakken. We zitten immers in de raad als volksvertegenwoordigers. En de Almeerders hebben er recht op om te weten wat er met hun centen gebeuren gaat.”

Het is echter onmogelijk dat alle gemeenteraadsleden ieder onderwerp even diep kunnen volgen. Jessica Kips van GroenLinks: “De raadswerkgroep is een vooruitgeschoven post die de overige raadsleden telkens informeert. Pro-actief. Het is dus niet enkel reageren op plannen vanuit het College. Zo zou de groep kunnen besluiten om een externe specialist in te zetten om een bepaalde beslissing tegen het licht te houden.”

De raadswerkgroep moet uit een zo breed mogelijke afspiegeling van de raad bestaan, zo geeft Kips aan. “Nu moet je je afvragen of het zinvol is om met tien partijen in die werkgroep te zitten, maar wel het liefst met verschillende partijen. Op die manier kunnen we maximaal invloed uitvoeren op de besluitvorming. Daar is het ons om te doen.”

Wat Roelie Bosch betreft zijn ook erkende tegenstanders van de Floriade (SP en PVV) in de werkgroep welkom. “Waarom niet? Het zou juist goed zijn om ook een kritisch tegengeluid te horen. Komende donderdag willen GroenLinks en de ChristenUnie de overige fracties consulteren over de opdracht van de voorbereidingsgroep Floriade en horen of fracties willen deelnemen in de voorbereidingsgroep.