Email: rbosch@almere.nl 
Zit in de raad sinds: juni 2018

Even voorstellen
Ik ben getrouwd met Ronald, we wonen al 28 jaar in Almere en we hebben 3 kinderen in de leeftijd van 18-23. Sinds een tijdje wonen we aan het water in Almere Stad, dicht bij de voorzieningen. Almere heeft zulke goede woonmogelijkheden.

Waarom ben je actief in de politiek
Ik was al eerder drie raadsperioden in de gemeenteraad actief als raadslid en fractievoorzitter. De oorspronkelijke drijfveren zijn niet veranderd: dat zijn naastenliefde, rentmeesterschap en normen en waarden uit de Bijbel. Maar ik kom nu tijdelijk de fractie ondersteunen met praktische en politieke kennis en ervaring.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor de komende periode
Ik ben bekend met het reilen en zeilen van de gemeentepolitiek in Almere en ben goed thuis in een aantal onderwerpen. Die kennis deel ik in onze fractie. Daarnaast ga ik deelnemen in de Volggroep Floriade om de controlerende rol van de raad goed te helpen vormgeven. En omdat onze eigen wethouder de thema’s jeugd en onderwijs in zijn portefeuille heeft, zal ik mij daar ook op richten.

Wat kan de Almeerder van je verwachten
Ik ben een verbinder en een initiator. Ik was altijd al veel in de stad aanwezig om contacten te leggen en kennis uit de stad ín de raad te halen. Dat gaat niet veranderen.