Bezoek de PM

Bezoek de Politieke Markt van Almere

Door Covid-19 was het sinds begin 2020 niet mogelijk de PM te bezoeken. Dit vindt de raad verschrikkelijk, omdat het raadswerk gaat over de 'publieke ruimte', over wat van ons allemaal is in de stad. En het is juist in de openbaarheid en in aanwezigheid van iedereen die dat wil, dat de raad zijn werk wil doen. De raad kon wel online worden gevolgd, maar dan is toch minder sprake van het contact dat de raadsleden met de stad wil onderhouden.

Het goede nieuws is dat nĂ¡ de zomer van 2021 het bezoek aan de Politieke Markt weer wordt ingevoerd. Maar niet meteen. Helaas.

Wij publiceren op deze pagina of een vergadering bezocht kan worden en u vindt hier dan ook het aanmeldformulier voor die vergadering(en).


Vergaderingen kunnen nog niet bezocht worden

25 augustus 2021 - In tegenstelling tot eerdere voornemens zijn de vergaderingen van de Raad van Almere voorlopig nog niet door het publiek te bezoeken. Dit is eind augustus besloten vanwege de nog altijd hoge besmettingsgraad, met name in onze regio.

In de zomermaanden zijn enkele vergaderruimten van de raad verder geschikt gemaakt om fysiek te kunnen vergaderen, met inachtneming van de Covid-19-maatregelen. De ervaring met het digitaal vergaderen heeft geleerd dat het fysiek bijeenkomen, zeker voor bepaalde onderwerpen een betere vergadervorm blijkt dan puur digitaal.
Tevens is in de zomer in de raadzaal ruimte gemaakt om weer publiek te kunnen toelaten. De raad vindt dat van groot belang.
Echter, vanwege de stand van zaken met Covid-19 is nu besloten het fysiek vergaderen wel meer mogelijk te maken, maar de publiekstoegang nog even uit te stellen.