In mei 2001 treedt Henk van der Linden uit de fractie van de PvdA getreden en is onder de naam ZLOR (Zonder Last Of Ruggespraak) in de raad gebleven.
Niet deelgenomen aan een gemeenteraadsverkiezing.
 

Wethouders en Raadgevers

H.A. van der Linden