Lokale Liberalen

Aanvankelijk fractievoorzitter, maar na de bestuurscrisis in mei 2001 treedt Deborah Korporaal uit de VVD-fractie. Tot de verkiezingen zit mevrouw Korporaal in de raad onder de noemer 'Lokale Liberalen'. 
Niet deelgenomen aan een gemeenteraadsverkiezing.