Fresco

In de raadsvergadering van 16 februari 1984 maakt dhr. Fresco bekend uit de Centrumpartij te zijn gestapt. Hij gaat alleen verder onder de fractienaam Fresco. 
Niet deelgenomen aan een gemeenteraadsverkiezing.

B. Fresco