Fractie Visser

Marissa Visser stapt op 21 februari 2012 uit de fractie van de PVV omdat zij vindt dat zij door de fractie belemmerd wordt in haar raadswerkzaamheden. Zij gaat verder als Fractie Visser. Marissa Visser sluit zich in juli 2012 aan bij de fractie Almere Liberaal (= Fractie Sinke), die geleid wordt door Martin Sinke.

Visser, M.T.M.

Wethouders en Raadsleden

Visser, M.T.M.