Fractie Glas

In oktober 1997 wordt Gerard Glas benoemd als opvolger van Eras Wijkhuizen, maar treedt direct uit de fractie van het CDA en gaat verder als raadslid op persoonlijke titel.

G.W. Glas

Wethouders en Raadsleden

Glas, G.W.