Visser, M.K.

Personalia

M.K. Visser
Roepnaam: Martine

Bestuursfuncties

WethouderGemeenteraad 2006-2010CDA 
RaadslidGemeenteraad 2010-2014CDA 
 Gekozen in de raad, maar in functie als demissionair wethouder.

Overige bijzonderheden

Beroep: econoom en theoloog
Martine Visser (1975) was sinds 25 mei 2005 wethouder van Groningen. Daarvoor was zij vanaf 1998 fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Groningen. Zij studeerde economie aan de RUG en specialiseerde zich in overheidsfinanciën en ontwikkelingseconomie. In september 2004 haalde ze bovendien haar bul theologie aan de RUG met als afstudeerrichting ethiek. Haar scriptie ging over vertrouwen in bedrijven. 
Nevenfuncties: 
- Voorzitter Stichting Veiligheidszorg Almere (SVA) 
- Voorzitter Werkvoorzieningschap Tomingroep 
- Vice-voorzitter VNG-commissie Werk en Inkomen 
- Lid algemeen bestuur Stichting Kenniskring Amsterdam 
- Bestuurslid Flevopenning 
- Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergaderingen NV Vitens en NV Nuon 
- Plaatsvervangend lid Kamer Gesubsidieerde Arbeid 
- Lid provinciaal Platform Arbeidsmarktbeleid 
- Lid Platform Regionale Economische Samenwerking