Visser, A.P.

Personalia

A.P. Visser
Doopnamen: Arno Pieter
Roepnaam: Arno

Bestuursfuncties

WethouderGemeenteraad 2006-2010VVD 
 Opvolger van Henk Smeeman.
WethouderGemeenteraad 2010-2014VVD 
 Gekozen in de raad, maar blijft in functie als demissionair wethouder. Daarna opnieuw wethouder in het nieuwe college. Neemt op 10 januari 2013 afscheid als wethouder vanwege zijn benoeming tot lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Hij wordt opgevolgd door Mark Pol.
RaadslidGemeenteraad 2010-2014VVD 
 Na een paar weken geeft Arno Visser zijn raadszetel op om wethouder te worden in het nieuwe college.

Overige bijzonderheden

Opleiding: - Algemene literatuurwetenschap Rijksuniversiteit Groningen, 1988-1992 - Comperative literature University of Alberta (Canada), 1991 (uitwisselingsprogramma's) - Nederlandse taal- en letterkunde (propedeuse) Rijksuniversiteit Groningen, 1986-1988 - Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen, 1985-1986
Van 2003 tot 2006 was hij lid van de Tweede Kamer voor de VVD. 
Hij studeerde literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studietijd was hij hoofdredacteur van de Gollem, het onregelmatig verschijnend periodiek van Vindicat atque Polit. 
Na zijn studie werkte hij voor onder andere KPMG en NUON. Visser was van 1994 tot 1997 politiek adviseur van vicepremier Hans Dijkstal en toen deze fractievoorzitter werd zijn politiek secretaris. In de Tweede Kamer was Visser woordvoerder asielbeleid. Ook hield hij zich bezig met hoger onderwijs en wetenschap en was hij voorzitter van de tijdelijke commissie onderzoek TBS. 

Loopbaan 
- Wethouder Gemeente Almere 2008-heden 
- Adviseur Hague Institute for Internationalisation of Law 2007 
- Lid Tweede Kamer VVD 2003-2006 
- Manager Public Policy NUON 2002-2003 
- Politiek secretaris fractievoorzitter VVD Tweede-Kamerfractie 1999 -2002 
- Consultant KPMG 1999 
- Consultant UN-FPA Hanoi, Vietnam 1998 
- Politiek adviseur vice premier 1994 – 1998 
- Persvoorlichter VVD Tweede-Kamerfractie 1992 – 1994 

Functiegebonden nevenfuncties 
Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering 
NV Huisvuilcentrale 

Niet-gebonden nevenfuncties 
- Lid algemeen bestuur Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, voorzitter sectie-terbeschikkingstelling (TBS), sinds 2007 
- Lid raad van toezicht Radio Nederland Wereldomroep, sinds 2007