Smidt, I.R.

Personalia

I.R. Smidt
Roepnaam: Ineke Renee

Bestuursfuncties

WethouderGemeenteraad 2010-2014PvdA 

Overige bijzonderheden

Opleiding: Sociale geneeskunde, diverse opleidingen: management, finance, public affairs, 1999-2009 Geneeskunde Vrije Universiteit, 1979 Gymnasium B, 1972
Loopbaan 
- Directeurbestuurder van CoMensha, voorheen STV, Coördinatiecentrum Mensenhandel, 2001-2010 
- Directeurbestuurder van de Federatie Opvang te Amersfoort, de landelijke vereniging en koepelorganisatie voor alle instellingen voor Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, 1999-2010 
- Regiomanager zorgzaken en plaatsvervangend (adj.) regiomanager algemene zaken bij de Stichting MOA-GGD’en NH / Flevoland, 1998-1999 
- Project "reorganisatie medische zorg aan asielzoekers”. Detachering bij de LVGGD ( nu GGD-Ned) om in opdracht van WVC (nu VWS) een beleidsnotitie op te stellen over de herinrichting van de medische zorg in asielzoekerscentra, 1994-1995 
- Hoofd afdeling Algemene Gezondheidszorg GGD Flevoland, 1986-1998 
- Algemeen klinisch tropenarts, later District Medical Officer te Ghana, Sunyani district. Uitgezonden door Memisa, 1982-1986 
- Voorbereiding uitzending naar de tropen, assistent gynaecologie en assistent chirurgie, tropische geneeskunde etc, 1979-1981 

Nevenfuncties 
- Lid van het bestuur van Hospice Almere 
- Lid van het Hoofdbestuur van MKB-Nederland, plv. lid SER (sinds 2008),vertegenwoordiger namens MKB voor de not-for-profit sector 
- Lid bestuur Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
- Lid Rotary Almere