Duivesteijn, A. Th.

Personalia

A.Th. Duivesteijn
Doopnamen: Adrianus Theodorus
Roepnaam: Adri

Bestuursfuncties

WethouderGemeenteraad 2006-2010PvdA 
WethouderGemeenteraad 2010-2014PvdA 
 Demissionair wethouder tot 27-5-2010. Neemt op 21 maart 2013 afscheid van de Almeerse gemeentepolitiek vanwege zijn benoeming tot lid van de Eerste Kamer. Hij wordt opgevolgd door Henk Mulder.

Overige bijzonderheden

Opleiding: - Andragologie Universiteit van Amsterdam; twee jaar - Voortgezette opleiding Sociale Academie IVABO te Amsterdam - Opleiding Sociale Academie K.S.A. te ’s-Gravenhage - L.T.S. -Horecavakschool
Loopbaan 

- Wethouder gemeente Almere, 2006-heden 
- Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1994-2006 
- Directeur Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam, 1990-1994 
- wethouder (van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing) van 's-Gravenhage, 1980-1989 
- Lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, 1975-1989 
- Docent H.B.O./S.O. (Stichting Opleiding tot Sociale Arbeid) te Rotterdam,1975-1980 
- Hoofdredacteur wijkkrant 'De Schilderswijker', 1971-1975; oprichter 
- Vice-voorzitter wijkberaad Schilderswijk-Kortenbosch, 1969-1971 
- Vice-voorzitter aktiegroep JAS (Jongeren Aktiegroep Schilderswijk), 1969-1971 
- Kok Kurhaus te Scheveningen, 1967-1969 

Functiegebonden nevenfuncties 
- Bestuurslid European New Towns Platform 
- Lid dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Bon Route 
- Lid VNG-commissie Ruimte en Wonen 

Niet-functiegebonden nevenfuncties 
Voorzitter Stichting Kunst en Openbare Ruimte (onbetaald), Vice-voorzitter Stichting Internationale Architectuur Biënnale (onbetaald), Lid algemeen bestuur Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing (onbetaald)