Bijl, A.W.

Personalia

 

A.W. Bijl
Roepnaam: Arie-Willem

WethouderGemeenteraad 1998-2002PvdA 
 Eerst raadslid, maar in maart 1999 opvolger van Joop Lammerts van Bueren.
WethouderGemeenteraad 2002-2006PvdA 

Overige bijzonderheden

Opleiding: HEAO-CE, Sociologie, HBO-PR&Communicatie
Nevenfuncties 2003: Nevenfuncties en vertegenwoordigingen: 
- lid raad van commissarissen Huisvuil Centrale;* 
- lid bestuur Stichting Art and Engagement; 
- lid bestuur Stichting Somali Foundation; 
- lid bestuur Buro voor Rechtshulp Zwolle-Flevoland; 
- lid commissie wonen van de VNG; 
- voorzitter van het Georganiseerd Overleg; 
- lid Raad van Toezicht van de Stichting Regionale Arbo-dienst GGD Flevoland.* 
*namens de gemeente Almere.