WSTAV

WSTAV

Wij Staan Voor Rijkdom in KLEUR

De jongste politieke partij in Almere staat voor het verstevigen van diversiteit.

Een partij met een nieuwe stijl, een andere vlag. Een vlag symboliseert meer dan een land, het zegt iets over je identiteit. Voor veel mensen een gevoel van (h)erkenning, een stuk bestaansrecht.

De ‘Almeerder’ anno 2018 is rijk aan kleur en rijk aan diversiteit. Kijk maar naar alle nationaliteiten, origine’s en vlagkleuren. Als mensen hebben we heel veel overeenkomsten, maar hebben we ook minstens zoveel unieke kenmerken en kleuren. WSTAV is blij  met al deze kleuren omdat ze dit ook ziet als rijkdom.

Marvin Forst

Wie bent u, wat drijft u?
Eén van de redenen waarom ik WSTAV Almere heb opgericht is omdat ik merk dat ‘beeld en geluid’ in het politieke landschap niet synchroon lopen. Een veel gehoord ‘geluid’ is: ‘er is plek voor iedere Almeerder in de stad’. Maar in ons dagelijks leven wordt dit door veel mensen en groepen anders beleefd. Neem bijvoorbeeld het gebrek aan (betaalbare) woonruimte voor jongeren. Een ander voorbeeld is wanneer we het hebben over diversiteit en ‘multi cultuur’. Jammer genoeg wordt dit maatschappelijk in een ‘beeld’ geplaatst van problemen, verarming en onbegrip. Ik ben van mening dat we als samenleving op een positieve manier moeten kijken naar diversiteit en multiculturaliteit. Ik zie dit juist als rijkdom.

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van uw partij voor de komende vier jaar?
We willen er zijn voor mensen en groepen die zich niet gehoord, niet vertegenwoordigd en benadeeld voelen in onze samenleving. Daarnaast willen we meer investeren in de jeugd, meer huiswerkbegeleiding, meer leer-, werktrajecten voor jongeren, ook voor ‘drop-outs’ en geen zogenoemde  ‘zwakke’ scholen.

Wat vindt u dat echt moet veranderen in Almere?
Wij vinden het dus belangrijk om meer te investeren in de jeugd en de toekomst. Ook mag er meer hulp komen voor écht hulpbehoevenden, voorzien van goede voorlichting. Ook vinden wij het belangrijk dat er in Almere meer sociale huurwoningen komen.

Wat moet vooral zo blijven zoals het nu is?
De vrije busbanen in Almere.

Wat merkt ‘de gewone Almeerder’ er van als u in de raad komt?
Ik vind het belangrijk om nu eens niet aan zijlijn te staan en te schreeuwen. Het is nu belangrijk om deze woorden om te smelten naar daden en beleid. We zullen de Almeerders daarbij vragen kritisch naar zijn of haar leefomgeving te kijken en daarmee de koers van de stad te bepalen. Ik ben tezamen met de WSTAV-partijgenoten overtuigd dat het de mensen zijn die onze stad Almere maken. Politiek is dan slechts een hulpmiddel om dit mogelijk te maken en vorm aan te geven. Vandaar onze partij: WSTAV Almere.

De kandidaten

Marvin Forst
Glen Leeuwin
Vinaida Sno
Florine Kowid
Miriam Hoogvliets
Helga Tjon-a-Kon
Floyd van de L'isle
Gerrel Liesdek