WOW

Wonen Ondernemen Werken

Martijn van Riet

Wie bent u, wat drijft u?
Ik ben een 42-jarige jarige ondernemer en restaurateur. Getrouwd, twee kinderen en sinds 2001 woonachtig in Almere. De stad Almere heeft een sterkte gemeenteraad nodig die de doorgeslagen bureaucraten op het gemeentehuis weer voor de Almeerders laat werken. Met andere woorden: de bezem moet door het ambtenarenapparaat en hun bureaucratisch handelen moeten we uitbannen.

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van uw partij voor de komende vier jaar?
Allereerst de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie versnellen en afdwingen door strakkere regie vanuit de raad op het college en dus op ambtenaren. Dat leidt er toe dat er een betere functionerende gemeente is die ten dienste van de Almeerder werkt. Verder zijn wij voorstander om meer woningbouw te realiseren in bestaande lege gebouwen en kiezen wij voor meer lokale werkgelegenheid door bedrijven die zich van buiten Almere in de stad vestigen beter en sneller te faciliteren. De huidige stadsharten vinden wij nogal versnipperd. Daar moet beter beleid op komen.

Wat vindt u dat echt moet veranderen in Almere?
De gemeente Almere is met haar ambtenaren, raad en college compleet de weg kwijt geraakt als je kijkt naar waar ze mee bezig zijn in hun zelfgecreëerde angstcultuur. Ze staan verder van de burger af dan ooit en zijn met allerlei randzaken bezig waardoor de echte zaken die er toe doen niet worden opgelost. Bureaucratie is het enige dat telt voor de ambtenaren. Dus daar moet echt de bezem door! Meer transparantie en daadkracht. De gemeente moet er zijn voor de Almeerders.

Wat moet vooral zo blijven zoals het nu is?
De pioniersrol van de stad. Die koesteren we. Juist die mentaliteit willen we verder versterken.

Wat merkt ‘de gewone Almeerder’ er van als u in de raad komt?
Er zullen meer woningen komen, meer banen en meer transparantie in een gemeentelijk apparaat dat dienstbaar is aan de bewoners.