VVD

VVD

De Almeerse VVD staat voor een veilig Almere waar je prettig kan wonen en waar ondernemers de ruimte krijgen. We zijn trots op het schitterend stadscentrum, prachtige evenementen en in de woningbouw zijn we al jaren baanbrekend. De komende jaren willen wij weer onze verantwoordelijkheid nemen en behoedzaam omgaan met het geld van Almeerders om zo de lokale lasten zo laag mogelijk te houden. Niet schreeuwen langs de zijlijn, maar gewoon doen. Het is zaak om onze stad veilig te houden en samen met onze inwoners en ondernemers te werken aan de toekomst van onze stad. Kies voor doen! Kies voor de Almeerse VVD.

Lijsttrekker: Hilde van Garderen

Wie bent u, wat drijft u? “Ik woon 23 jaar in Almere en ben 8 jaar voor de VVD actief in de Almeerse politiek. Het is een voorrecht om als raadslid het gesprek te mogen voeren over de toekomst van de stad. Het is fantastisch als je het resultaat van werkbezoeken en gesprekken met Almeerders terug ziet in beleid dat bijdraagt aan een mooier en veiliger Almere.”

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van uw partij voor de komende vier jaar? “De veiligheid en het veiligheidsgevoel van Almeerders staat voorop. Overlast moet direct worden aangepakt o.a. door de inzet van meer (jeugd)boa’s en inwoners moeten altijd aangifte kunnen doen. Verder moet iedereen mee kunnen doen en een steentje bijdragen aan de stad. De VVD vindt het volkomen normaal dat je in ruil voor een bijstandsuitkering een tegenprestatie levert. Tot slot moeten we investeren om het onderhoud van de Stad op niveau te houden.”

Wat vindt u dat echt moet veranderen in Almere? “Veiligheid is een constant punt van aandacht. Overlast en georganiseerde criminaliteit moet worden aangepakt. Je veilig voelen is een voorwaarde om je vrij te voelen en te kunnen ontplooien.“

Wat moet vooral zo blijven zoals het nu is? “We zijn trots op onze ondernemers. Dat Almere is uitgeroepen tot beste binnenstad is een mooi voorbeeld van kansen pakken en goede samenwerking tussen de gemeente en haar ondernemers!

Wat merkt ‘de gewone Almeerder’ er van als u in de raad komt? “De VVD heeft veel bereikt op het gebied van veiligheid. Ook hebben wij gezorgd voor minder regels voor ondernemers en meer kansen voor lokale bedrijven. Het financiële beleid van de VVD heeft ervoor gezorgd dat we nu weer een plus op de begroting zien en dus nieuwe keuzes kunnen maken voor de toekomst. De succesvolle lijn zoals we die de afgelopen 4 jaren hebben ingezet zullen we met veel enthousiasme en inzet voortzetten.”

De eerste 10 kandidaten

Hilde van Garderen
Ulysse Ellian
Colette Holter
Koen Bokhorst
Mark de Kuster
Joep Kramer
Jimmy van der Vliet
Mitchell van der Koelen
Michael ter Riet
Maurice Rutten