Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Almere die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. De kwaliteit van leven komt te vaak op de tweede plaats. De soortenrijkdom van dieren en planten komt steeds meer in de verdrukking door oprukkende bebouwing en de aanleg van wegen. Bomen worden gekapt en groen moet wijken voor nieuwbouw, terwijl er genoeg ruimte in Almere is om te bouwen buiten het groen. Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door korte termijn-economische belangen. Zo gaat de bouw van Floriade ten koste van natuur, in plaats van dat deze natuurwaarden versterkt. Klimaatverandering dreigt onbeheersbaar te worden. Daar moet verandering in komen!

Leonie Vestering

Wie bent u, wat drijft u?
Ik maak mij veel zorgen over de manier waarop wij omgaan met dieren, het milieu en kwetsbare mensen. We moeten beter zorgen voor elkaar en voor de omgeving. Als moeder van twee jonge kinderen maak ik mij sterk tegen klimaatverandering. Wij zijn de eerste generatie die  hiermee te maken heeft en de laatste die hier iets tegen kan doen.

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van uw partij voor de komende vier jaar?
Er moet een einde komen aan de massale, onnodige bomenkap. Geen bebouwing in natuurgebieden. De gemeente moet rekening houden met álle inwoners, zowel mens als dier. Gewonde dieren moeten worden verzorgd en opgevangen, de leefgebieden van wilde dieren moeten worden beschermd. De gemeente moet toegankelijk zijn voor alle inwoners, transparant zijn in haar beslissingen. Groene projecten, zoals de Floriade, moeten ook écht groen zijn.

Wat vindt u dat echt moet veranderen in Almere?
De traditionele politieke partijen gaan er altijd vanuit dat er eerst geld verdiend moet worden, voordat we serieuze aandacht kunnen geven aan zaken die van groot belang zijn. Dat moet veranderen. We moeten mensen én dieren met respect en mededogen behandelen. Almere heeft de potentie om een toonbeeld van duurzame keuzes te zijn.

Wat moet vooral zo blijven zoals het nu is?
De prachtige natuurgebieden, de rust en ruimte in de wijken. We moeten investeren in het groen. Inwoners moeten nóg meer gestimuleerd blijven worden met de overstap naar duurzame energie. Met de verbreding van de A6 en de uitbreiding van Lelystad Airport zal de luchtkwaliteit verder afnemen. Dat is voor ons onacceptabel.

Wat merkt ‘de gewone Almeerder’ er van als u in de raad komt?
Wij hopen twee zetels te behalen. De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die de belangen van mens én dier als uitgangspunt kiest. Deze belangen zullen we blijven verdedigen. Almere kan een toonbeeld worden van duurzame keuzes als we vast blijven houden aan onze idealen: weg met het compromis. Daarbij stellen we zelf proactief onderwerpen aan de kaak. Net zolang als nodig is. 

De eerste 10 kandidaten

Leonie Vestering
Jesse Luijendijk
Marjolijn Veenstra
Veerle Vrindts
Linda Kemper
Kees Vlak
Martine Puhl
Jenny Dekker
Helen Tomesen
Arno-Jan Boere