GLP

GLP

GLP is een burger partij die staat voor een veiliger, gezonder en duurzamer Almere. Dit alles gezien vanuit het perspectief van de burger. De burger is namelijk niet in dienst van Het Stadhuis, maar Het Stadhuis is er ten dienste van de burger.

Wij gaan voor goede oplossingen voor allerlei problemen die spelen in de Almeerse  samenleving. De beste oplossing is daarbij leidend en niet of het voortkomt uit een links of een rechts standpunt. De oplossing moet gedragen worden door de Almeerders en passen bij Almeerse samenleving en niet te vergeten passen bij de portemonnee.

De laatste jaren is, mede door een aantal collegepartijen, een enorm pakket aan ambities op elkaar gestapeld. Indien al deze plannen worden uitgevoerd, betekent dit dat men totaal niet meer luistert naar de burger. Veel beloven, maar niets doen. Burger tijdens verkiezingstijd veel beloven, maar wanneer ze de zetels hebben, dan doen ze ineens waar ze zelf zin in hebben. Zover mag het echter niet komen! De burger moet vertrouwen hebben in de politiek en de politiek behoort de burger bij zaken te betrekken. Meer en meer leegstand in o.a. de winkelstraten. De stad moet levendig zijn, een stad waar je trots op bent. Er moet wat te beleven zijn voor jong en oud.

Almere bestaat uit een verzameling van mensen die elk op eigen wijze een bijdrage kunnen en moeten leveren aan onze samenleving. Een samenleving waarin echte problemen ook echt worden opgelost. Waarin je als burger vertrouwen in je stadsbestuur hebt en andersom. Waarin misstanden worden aangepakt en er gehandhaafd wordt in plaats van gedoogd. Met een stadsbestuur dat uitblinkt in daadkracht, lef en gericht op verbeteringen van het leefklimaat. Niet met wethouders die graag een standbeeld voor zichzelf willen oprichten, maar die het boegbeeld zijn van een verbeterde Almeerse samenleving en die zuinig zijn op het geld van ons allemaal.

De Almeerse burger bestaat niet, we zijn allemaal individuen met eigen kwaliteiten, problemen en capaciteiten. Maar het is wel zo dat elke Almeerder zelf een bijdrage kan en moet leveren aan zijn of haar stad. Alle inwoners zijn er bij gebaat als mensen energiek meedoen aan de Almeerse samenleving en dat verwachten we dan ook van iedereen die daartoe in staat is, ook van de jongere generatie. Men kan op steun rekenen als dat nodig is maar wie zich onttrekt aan zijn/haar verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving kan en mag niet verwachten dat anderen wel voor hem of haar zorgen.

Jeffrey Verkaik

Wie bent u, wat drijft u?
Een jong volwassene die zin heeft in het leven. Almere is mijn thuis. Helaas zie ik essentiële dingen voor de mensen veranderen en zijn de oplossingen niet doordacht. Bij communicatie naar en over de burgers, indeling van de zorgmiddelen, onzichtbare handhavers, etc. Al deze punten hebben mij furieus gekregen.

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van uw partij voor de komende vier jaar?
De Floriade, Zorg & Welzijn en Veiligheid zijn onze belangrijkste doelen. De GLP is tevreden als de Floriade stopt, zodat gezonde ondernemers niet hoeven te wijken, er niet bezuinigd hoeft te worden op gelden voor hulpbehoevende mensen, dat omwonenden geen last ervaren. Wij luisteren direct naar de burger in plaats van achteraf hun zegje te laten doen. Wij zullen niet rusten voordat de zorg beter geregeld is. Veel burgers voelen zich niet veilig. GLP heeft daar verbeterpunten voor.

Wat vindt u dat echt moet veranderen in Almere?
Ik kan kwaad worden als ik hoor wat er gebeurd om de Floriade door te laten gaan, maar dat zorgbehoevenden geen volledige hulp krijgen. De zorg dient beter georganiseerd te worden. Ook  meer aandacht voor mantelzorgers. Verder valt het op dat er miljoenen euro’s worden gestoken in een nieuw afvalperron, terwijl er op veel plekken zwerfafval ligt. Plus meer faciliteiten voor de ondernemers!

Wat moet vooral zo blijven zoals het nu is?
Een Almere zonder de Floriade! De groene plekken die Almere te bieden heeft moeten ook blijven. Verder moeten de uitgaansgelegenheden blijven bestaan. Plus de mogelijkheid om eigen woningen te bouwen, maar wel meer mogelijkheden voor echte starters.

Wat merkt ‘de gewone Almeerder’ er van als u in de raad komt?
Dat de GLP ook actief zal zijn in wijken, buiten de verkiezingstijd om. Inwoners moeten ten alle tijden betrokken worden bij de keuzes die gemeente maakt. GLP is ontstaan door burgers en is ook voor burgers. Dat is pure democratie en wil dat ook graag terug zien bij de gemeenteraad. Zoals het houden van vergaderingen in elk stadsdeel, dus niet meer alleen het stadhuis.

De eerste 10 kandidaten

Jeffrey Verkaik
Mark Wiggers
Hans Bosklopper
Robert van den Eijk
Sara Dehghani
Rudley Beudeker
Kazem Dehghani
Sharwankoemar Bindesrisingh
Dennis Voortman