ChristenUnie

ChristenUnie

De ChristenUnie Almere is een christelijke politieke partij voor alle inwoners van Almere. Almere is een mooie stad waar bijzondere dingen gebeuren waar we trots op mogen zijn. Maar niet iedereen heeft het goed. Wij willen in de stad kloven overbruggen en verbinding maken. Groei en bloei stimuleren waar het kan, hoop en verbinding brengen waar het nodig is: want iedere Almeerder is waardevol!

Marcel Benard

Wie bent u, wat drijft u?
“Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen. Daarnaast ben ik ondernemer. Mijn drijfveer in de politiek is mijn geloof. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens waardevol is. Als christen zet ik me graag in voor kwetsbare mensen die hulp nodig hebben en voor de bloei van onze stad en alle Almeerders.”

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van uw partij voor de komende vier jaar?”
“Dat we zorgen voor wat kwetsbaar is, oog hebben voor de toekomst van jongeren en een stad maken waarin het aangenaam leven is. Iedereen in Almere telt mee. Ook als je in schulden zit of zorg nodig hebt. Mensen moeten waardig oud kunnen worden. Jongeren moeten gezond kunnen opgroeien, een baan en een huis kunnen vinden. We moeten investeren in een duurzame stad. Tot slot willen wij mooie evenementen naar Almere halen. Zoals de Floriade en The Passion.”

Wat vindt u dat echt moet veranderen in Almere?
“Er is veel eenzaamheid. We willen dat iedereen zich waardevol voelt. De gemeente kan mensen met elkaar in contact brengen en investeren in zingeving. Ook is het van belang om te investeren in je relatie. Veel problemen rond schulden, opvoeding en gezondheid samenhangen met relatieproblemen. We willen dat de wachtlijst voor een betaalbare huurwoningen terug gaat naar 1 jaar.”

Wat moet vooral zo blijven zoals het nu is?
“We mogen best wat trotser zijn op onze stad! Heel veel Almeerders zetten zich in voor anderen. Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgers ook af en toe de ruimte hebben om hun zorgtaken aan anderen over te dragen en even terug te schakelen. Almere moet ook het groene karakter behouden.”

Wat merkt ‘de gewone Almeerder’ er van als u in de raad komt?

“Iedere Almeerder is waardevol en dat betekent dat we zo goed mogelijk aansluiten bij wat ieder nodig heeft. De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen worden korter. Jongeren kunnen makkelijker op zoek gaan naar een woning en een baan. Gezinnen krijgen meer aandacht. En ouderen krijgen waardering om wie ze zijn en wat ze hebben bijgedragen aan de gemeenschap.”

De eerste 10 kandidaten

Marcel Benard
Hans van Dijk
Berneditha Rijssel-Omusuo
Erna Tolkamp-de Vries
Farshid Seyed Mehdi
Rob Koelewijn
Georgette Sariman
Kees Hendriksen
Tjesjen Kuiper-Douma
Roelienke van der Snoek