CDA

CDA

Veel mensen houden niet van lezen of kunnen het niet zo goed. Het CDA Almere heeft daarom haar verkiezingsprogramma ook in een strip verbeeldt. Voor al die mensen die geen lappen tekst willen lezen en toch een idee willen hebben waar het CDA Almere voor staat. 

Klik op de strip om hem te vergroten

Froukje de Jonge

Wie bent u, wat drijft u?
Ik woon nu twintig jaar in Almere met mijn man en samen hebben we vijf kinderen. Ik leer ze wat ik van mijn vader leerde: politiek doet er enorm toe. Elke beslissing die je neemt kan invloed hebben op vele levens. Bij het CDA kijken we altijd naar de effecten voor de mensen zelf, zeker bij werk, inkomen en zorg, waar ik me nu als wethouder mee bezig houd.

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van uw partij voor de komende vier jaar?
Ons thema is ‘Thuis in Almere’. Het CDA wil een plan bestrijding woonoverlast. Overlast van buren kan je thuis het leven onmogelijk maken. Dus willen we meer budget voor buurtbemiddelingen en meer mogelijkheden tot ingrijpen. Maar ook door de zorg thuis goed te regelen. We willen investeren in het sociale netwerk in de wijk en buurt.

Wat vindt u dat echt moet veranderen in Almere?
Initiatieven richten zich nog teveel alleen op jeugd/jongeren. Prima, maar wij willen dat iedereen zijn leven lang mee kan doen. Waarom stimuleren we vooral sporten door jonge mensen terwijl dat juist voor senioren ook belangrijk is. Een leven lang meedoen met sporten maar ook met leren en werken.

Wat moet vooral zo blijven zoals het nu is?
Ons nieuwe armoedebeleid werkt goed. We geven niet alleen spullen en toeslagen, maar vooral kansen en perspectief. Mensen helpen sterker te worden. Die weg moeten we koesteren en uitbreiden. Het bedrijfsleven heeft daar een belangrijke rol in. Een ander belangrijk punt is het behoud van Groen. Geen woningbouw in parken. Houdt Almere groen!

Wat merkt ‘de gewone Almeerder’ er van als u in de raad komt?
Almeerders krijgen het meer voor het zeggen. De gemeente moet mogelijk maken in plaats van bepalen. Zeker in hun eigen wijk. Wij willen een project ‘Baas in eigen buurt’. Verder krijgen meer Almeerders kans op werk en een inkomen. Het CDA heeft, zoals beloofd bij de verkiezingen, extra ingezet op het aan het werk helpen van 50-plussers. En met succes. Geef het CDA de kans om hier werk van te maken.

De eerste 10 kandidaten

Froukje de Jonge
Bastiaan Malotaux
Riekje van Belle
René Claessens
Lesley van Hilten
Jeltje Vliegenthart
Johan van der Kroef
Kees Sanderse
Robbert van Woerden
Jenneke Wagenaar