AP/OPA

AP/OPA

Johan de Leeuw

Wie bent u, wat drijft u?
“Ik heb een verleden in het bedrijfsleven. Na mijn pensionering had ik de tijd om wat voor de gemeenschap te gaan betekenen. Wat is er dan mooier om iets totaal anders te gaan doen en in de politiek te stappen?”

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van uw partij voor de komende vier jaar?

1. Wij zullen ons er voor inzetten dat ouderen en jongeren weer gelijkwaardig worden behandeld.
2. Armoede de wereld uit, te beginnen in Almere. De noodzaak van een voedselloket zien wij als schande voor de stad. Dat betekent dat Almere economisch zelfstandiger moet worden.
3. Het gemeentehuis moet nu eens echt de burger serieus gaan nemen en niet alleen met de mond maar met daden! Het gemeentehuis is er voor u en u bent er niet voor het gemeentehuis.

Wat vindt u dat echt moet veranderen in Almere?
“Er moet heel veel gebouwd worden. De 2000 woningen die in de vorige periode zijn gebouw hebben netto geleid tot een toename van 200 woningen. Dat is veel en veel te weinig. Alle doelgroepen moeten dat kunnen merken. Het huidige college verhoogde voor 2018 zomaar de belastingen boven inflatie. Dit ondanks kiezersbeloften van VVD en het coalitieakkoord uit 2014. Wij zien dat als kiezersbedrog en beloven u dat recht te trekken in de begroting voor  2019.”

Wat moet vooral zo blijven zoals het nu is?
“Almere is met veiligheid op de goede weg. Er is een hoge pakkans voor mensen die zich niet aan de wet houden, ten opzichte van de landelijke cijfers. Het kan altijd beter maar er is een goede lijn ingezet en die moeten we houden.”

Wat merkt ‘de gewone Almeerder’ er van als u in de raad komt?

“Wij zullen met voorstellen komen die rechtstreeks de positie van de burger gaan verbeteren. Zowel economisch als in welzijn. Ook zullen wij de inspraak van de burger verbeteren. Verder gaan wij zorgen voor een structurele aanpak van de (thuis) zorg en de woningmarkt.

De kandidaten

Johan de Leeuw
René Dekker
Nico de Jonge
Hendrien Exel
Marco van de Horst
Ruud van Amstel
Jury Roest
Regina Nijenhuis
Guido Lammers
Johan de Visser