Almere Anders'18

Almere Anders '18

Het is hoog tijd eens wat stenen in de Almeerse politieke vijver te gooien.  

Al te lang houden Almeerse politici zich bezig met allerlei onderwerpen die de meeste inwoners van de stad als bijzaken beschouwen. Belangrijke onderwerpen komen niet meer aan de orde in de gemeenteraad. Het gebabbel in de kabbelende vijver moet plaatsmaken voor werkelijke en inhoudelijke discussie over grotere onderwerpen die de toekomst van Almeerders en hun stad betreffen.

Al te lang houden Almeerse Politici zich voornamelijk met elkaar bezig en komen dan met voorstellen die vaak een compromis van een compromis zijn en uitblinken in onhelderheid.

Er is moed voor nodig om, na overleg met betrokken Almeerders, duidelijke besluiten op hoofdzaken te nemen; daar dan ook voor te staan en niet langzaam allerlei projecten te worden “ingerommeld”. Geen vage “voor elk wat wils” teksten zoals we die nu ook weer zien in prachtvolle maar tamelijk inhoudsloze verkiezingsprogramma’s. Beter een beperkter aantal duidelijke en herkenbare doelen dan heel veel verhullende kleine ideeën.

Het moet uit zijn met alleen gebabbel en gekabbel in de Almeerse vijver. Het wordt tijd voor rimpels in de vijver.

Rutger Hengstman

Wie bent u, wat drijft u?
Ik ben in 2010 voor de VVD in de gemeenteraad gekomen omdat een aantal verkiezingsbeloftes naar mijn mening ook wel eens waargemaakt mochten worden. Ik heb ervaren dat het veel voldoening geeft, als je ook daadwerkelijk zaken voor elkaar kunt krijgen. Dat is mijn drijfveer. Maar als partij en persoonlijke belangen een belangrijkere rol gaan spelen dan je partijprogramma, moet je daar je conclusies uit trekken. Bij de nieuwe lokale partij Almere Anders’18  is alleen ons verkiezingsprogramma belangrijk. Dat geldt voor alle kandidaten. Ik heb er het volste vertrouwen in om met dit team ons verkiezingsprogramma waar te maken.

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van uw partij voor de komende vier jaar?
Met andere partijen gaan voor Almere. Meerderheidsstandpunten verwezenlijken. Overeenkomsten zoeken in plaats van verschillen. En als het moet, dan maar met een minderheidscollege. Ook willen we stoppen met de Floriade. Op die plek geen woonwijk maar een gebied met natuur en recreatie. Een duurzame woonwijk bouwen kunnen we overal, dit gebied behouden en bestemmen voor recreatie kan maar één keer. Ook kiezen wij voor extra woningbouw. Jaarlijks willen wij 500 huurwoningen onder de 850 euro, 500 starterswoningen en 500 huizen in de sociale woningbouw. Onze kinderen moeten ook in Almere kunnen wonen.

Wat vindt u dat echt moet veranderen in Almere?
Bij de kreet “mensen maken de stad”, denk ik nu eerder aan de beleidsmedewerkers op het stadhuis dan aan de bewoners van Almere. Dat moet veranderen. Eerst de bewoners aan het woord en dan pas plannen maken. Echt samen met de bewoners aan het werk.

Wat moet vooral zo blijven zoals het nu is?
Het groen en de ruimte in de stad met betaalbare woningen. Dat is ook de reden dat veel mensen hier naar toe zijn gekomen.

Wat merkt ‘de gewone Almeerder’ er van als u in de raad komt?
We gaan 100% voor ons verkiezingsprogramma. Beloftes waarmaken. Dat is ook je belangrijkste taak als volksvertegenwoordiger.

De eerste 10 kandidaten

Rutger Hengstman
Martin Sinke
Gerlinde Blokland-Michels
Ellen Stel-Steij
Frits van der Pluijm
Stef de Haas
Alexandra van Itterzon
Edwin Vermij
Danielle Schilp - de Bruin
Rola den Rooijen - Hengstman